Zbrusu nové kurzy v naší nabídce

Zbrusu nové kurzy v naší nabídce
4.10.2013 | Naše kurzy

Připravili jsme pro Vás celou řadu nových kurzů, které reagují jednak na poptávku po důležitých tématech od účastníků našich kurzů, a také reflektují připravované změny v legislativě. Všechny nové kurzy jsou akreditovány u MPSV a budou probíhat v Praze a Olomouci ještě do konce letošního roku.

Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemcům příspěvku na péči. Všechny kurzy jsou osmihodinové (vyjma kurzu Konstruktivní přístup k řešení sporů v sociální práci, který je šestihodinový).

Zde jsou krátké anotace k jednotlivým kurzům. Více informací a přihlášky naleznete vždy u příslušného kurzu.

Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby

Mít smlouvu o poskytování sociální služby je jednou ze zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb.

Smlouva o poskytování sociální služby musí respektovat celou řadu pravidel a nebýt jen formalitou (floskulí nebo kusem papíru). Uživatel sociální služby musí rozumět tomu, co je ve smlouvě uvedeno, což nemusí být úkol pro poskytovatele úplně snadný.

Účastníci se naučí, jak postupovat při uzavírá ní smlouvy, aby splnila zákonné nároky a současně poskytovala základní představu o vzájemných právech a povinnostech a obsahu spolupráce a aby dávala jistotu oběma stranám. 

Konstruktivní přístup k řešení sporů v sociální práci

Sporům se ani v sociální práci nelze vyhnout. Pracovníci řeší jednak konflikty mezi sebou, konflikty s lidmi, kterým poskytují sociální službu, či rodinnými příslušníky. Naučit se konstruktivně přistupovat ke sporům a vytěžit z nich co nejvíce se může významně podílet na celkové spokojenosti pracovníka. Lidem, kterým poskytujeme sociální služby, zase může konstruktivní přístup přinést zlepšení spolupráce lidí kolem a zaměření se na to podstatné v jejich životě. 

Kruhy podpory aneb Na co omezení svéprávnosti nestačí

Lidé využívající sociální služby jdou paradoxně často vyčleňováni ze společnosti právě tím, jakým způsobem je jim poskytována sociální služba. Není ojedinělé, že tito lidé nemívají kolem sebe nikoho z neformální sféry a jedinými lidmi v životě se stávají pracovníci ze sociální služby. Přitom mít ve svém životě lidi, kteří nás milují a kterým na nás záleží, je podmínkou dobrého života. Pomoci takto osamoceným lidem získat do života blízké lidi není cesta snadná, ale je možná a nezbytná pro začlenění do společnosti. Na kurzu Kruhy podpory aneb Na co omezení svéprávnosti nestačí se dozvíte, jak lidem využívajícím sociální službu pomoci budovat  kruhy podpory, jak je udržovat a živit, aby tito lidé mohli vést běžný život v kruhu přátel a kamarádů.

Osobní dokumentace v sociálních službách

Jednou ze zákonných povinností poskytovatele je vést individuální záznamy o poskytování sociální služby, zajistit systém předávání informací o poskytovaných službách a současně dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména zákon o ochraně osobních údajů. S uvedenými povinnostmi se pojí některé nejasnosti a otázky např.: Kdo může nahlížet do osobní dokumentace? Jak je to v sociálních službách s informacemi o zdraví klientů? Co má obsahovat osobní složka klienta? Jaký je účel osobní dokumentace v sociálních službách? Jaká jsou pravidla pro poskytování informací z osobní dokumentace třetím subjektům. Jak vést dokumentaci, aby bylo možno dávat do ní nahlížet i lidem, kterým je služba poskytována? Odpovědi získáte na nově připraveném kurzu.

Profil na jednu stránku 

Profil na jednu stranu je souhrn základních důležitých informací o člověku a o způsobech jak jej co nejlépe podpořit. Může se využít v různých situacích, např. pro nové pracovníky a dobrovolníky v sociální službě k tomu, aby se dobře seznámili s člověkem, pro kterého mají pracovat. Dále při hledání zaměstnání, při vzdělávání či při hledání asistenta. Profil na jednu stránku pomáhá lidem uvědomit si své silné stránky a ujasnit si to, co je pro ně důležité a dává také možnost toto zprostředkovat i ostatním lidem. Profil na jednu stránku je nástroj z konceptu Plánování zaměřené na člověka a je použitelný pro lidi každého věku, kteří se nacházejí v různých situacích, tj. pro všechny cílové skupiny uživatelů sociálních služeb.

I když se může zdát, že vytvoření profilu na jednu stránku je velice snadné, vyžaduje od těch, kteří člověku poskytují podporu, velkou míru empatie a kreativity. Pro to, abychom mohli profil na jednu stránku dělat dobře s jiným člověkem, budeme se jej na kurzu učit dělat sami pro sebe. Budeme se učit, jakým způsobem získávat informace do profilu a jak je srozumitelně zaznamenávat. 

Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Nový občanský zákoník znamená po mnoha letech revoluci v oblasti soukromého práva. Ta se nevyhne ani oblasti svéprávnosti a opatrovnictví. Zajímá vás, jaké změny v této oblasti přináší? Co všechno se mění a které ze svých znalostí a zkušeností budete naopak moci v praxi nadále využívat? Pak je tento kurz připraven právě pro vás.  Dozvíte se, jak se nová úprava promítne do situace lidí s potížemi v rozhodování, jaké nástroje pro ně budou nově k dispozici, co se změní na průběhu soudních řízení a jak se mění práva a povinnosti opatrovníků.

Tento kurz nahrazuje dosud probíhající kurz v naší nabídce pod názvem Právní způsobilost a opatrovnictví.

 

Celkovou nabídku našich kurzů Pro změnu naleznete zde.

Těšíme se na viděnou na některém z našich nových kurzů.