Změna podmínek dubnového workshopu s Julií Lunt

Změna podmínek dubnového workshopu s Julií Lunt
19.3.2014 | Naše kurzy

Nedávno jsme Vás zvali na dvoudenní workshop Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě. Podařilo se nám tento inspirativní seminář zařadit do individuálního projektu MPSV Transformace sociálních služeb, čímž odpadá účastnický poplatek.

Na workshop je stále ještě možnost se přihlásit.

Workshop je určen všem lidem, kteří jsou zapojeni do procesu transformace organizace: pracovníkům v přímé péči, manažerům, zřizovatelům a uživatelům služeb i politikům. Optimální bude účast skupiny lidí z jednotlivých organizací tak, aby zastoupeni byli uživatelé služeb, pracovníci v přímé péči, vedení i zřizovatel.
Účast uživatelů sociálních služeb je klíčová! Z toho důvodu budou mít v případě naplnění kapacity přednost účastníci těch organizací, které vyšlou do kurzu nejen pracovníky ale také uživatele služeb, vedoucí pracovníky a zřizovatele.

Účastníci workshopu se budou věnovat odpovědím na klíčové otázky spojené s transformací ústavní péče. Pozornost bude věnována důležitým nuancím obsaženým ve zdánlivě stejných otázkách: Usilujeme o zlepšení života lidí v institucích nebo o to, aby se lidé s postižením mohli stát aktivními občany v místě, kde žijí? Pro lepší porozumění podstatě odpovědí budou mít účastníci možnost naslouchat tomu, co si myslí ostatní včetně lidí s postižením.

Detailní informace o workshopu a přihlášku naleznete zde: Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě

Kompletní informace ke stažení zde.