Jak poznat, co nám říkají lidé jinak než slovy

Jak poznat, co nám říkají lidé jinak než slovy
25.2.2015 | Nástroje komunikace

V sociálních službách pracujeme často pro lidi, se kterými se nedokážeme ani přes velkou snahu dobře dorozumět. Abychom těmto lidem co nejlépe porozuměli aby oni rozuměli tomu, co jim říkáme my, je nutné vyvinout velké úsilí v hledání komunikačních cest. Významně nám v této nelehké práci může pomoci porozumění konceptu Totální komunikace a jeho důsledná aplikace v praxi.

PROČ SE NÁM NEDAŘÍ SE S NĚKTERÝMI LIDMI DOMLUVIT

K tomu, že se s některými lidmi nedokážeme domluvit, je celá řada důvodů. Jedním z nich může být naše neochota či nedostatek času pátrat po způsobech, jakými člověk komunikuje, dalším pak nedostatek teoretických základů či praktických dovedností, kterými bychom měli být rozhodně vybaveni. Jsou však i příčiny ne na naší straně. Do zařízení přichází mnohdy člověk, který nepoužívá pro komunikaci slova, a my nemáme žádné informace o způsobu jeho komunikace. Pracovníci jsou pak v komunikaci s tímto člověkem ztraceni a nevědí, na čem začít stavět. Není ojedinělé, že pracovníci bývalého poskytovatele nejsou ochotni poskytnout o člověku informace, a to nejen v oblasti komunikace. V praxi se nám už stalo (a účastníci našich kurzů mají podobné zkušenosti), že pracovníci bývalého poskytovatele sociálních služeb nepředali o člověku dostatečné informace s odůvodněním: „my jsme si na to taky museli přijít sami“. Že je takový přístup velmi neprofesionální a neodpovídá zákonným povinnostem, nám v tu chvíli mnoho nepomůže. Čas běží, a my jsme v komunikaci s člověkem dále ztraceni. Nezbývá než pátrat v dokumentaci, ptát se lidí, kteří člověka znají, budovat důvěru a pozorovat, jak se člověk v různých situacích projevuje. K tomu patří také neustálé ověřování si, jestli jsme správně porozuměli tomu, co z reakcí vypozorujeme. Někdy ovšem přes veliké vynaložené úsilí stále nevíme, co nám chce člověk říci.

Velmi často se pak stává, že člověk, který nemůže vyjádřit to, co je pro něj důležité, reaguje pro okolí podivně, nepochopitelně, agresivně. Položme si však otázku, jak bychom reagovali sami v situacích, kdy nám lidé okolo nerozumí a my jim nemůžeme sdělit, co nás těší, trápí a co potřebujeme. Zůstaňme chvíli u této otázky a představme si sami sebe…

CO PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ NEMŮŽE KOMUNIKOVAT

Lidé, u kterých se povedlo nalézt komunikační kanál, a mohou nám dnes o tom vyprávět, popisují, s jakými těžkostmi se setkávali a setkávají v komunikaci s ostatními:

„nedáváte mi dostatek času říct to, co já potřebuji“

„vysvětlujete věci za mě, a to mě uráží“

„chováte se ke mně jako k malému jen proto, že se nedokážu tak rychle a dobře vyjádřit jako vy“

„ptáte se mě slovy, které mi dohromady nedávají smysl, nevím pak, jak odpovědět“

„nerozumím tomu, na co se mě ptáte, tak často raději zopakuji to, co jsem slyšel na konci“

 „mluvit o citech je pro mne tak těžké“

 TOTÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO ÚČINNÝ KONCEPT

V úvodu článku zaznělo, že v komunikaci s lidmi, kteří mají potíže v dorozumívání, nám může výrazně pomoci důsledná aplikace principů totální komunikace. Jedním z těchto principů je, že všichni lidé mají vůli komunikovat, jen často my nejsme sto tuto vůli odhalit. Totální komunikace je filosofickým konceptem, způsobem uvažování, který nás vede k ochotě použít všechny možné prostředky k tomu, abychom nalezli komunikační kanál u daného člověka.

Těmito a souvisejícími otázky se zabýváme na kurzu Totální komunikace. Společně zde hledáme odpovědi na otázky, které účastníci kurzu přinášejí ze své praxe. Nejčastěji lidé ve své práci řeší to, že se nedokážou s některými lidmi dorozumět, a to ani přes oboustrannou snahu. A zde jsou další očekávání, se kterými lidé do tohoto kurzu vstupují:

 • nevím, jestli ti naši lidé rozumí mně
 • jak se mám naladit na nové lidi
 • jak porozumět lidem s demencí
 • jak inovovat postupy pro naše lidi
 • nové nápady, jak komunikovat s našimi lidmi
 • více porozumět našim uživatelům

Kurz jsme koncipovali tak, aby vědomosti a praktické dovednosti zde nabyté pomohly v komunikaci s lidmi, pro které účastníci pracují. Postupně jsme jej dotvářeli podle potřeb účastníků. 

Současná struktura kurzu je následující:

 1. úvod do komunikace

 2. metody alternativní a augmentativní komunikace včetně praktických ukázek použití některých metod v praxi

 3. principy totální komunikace

 4. jak porozumět chování lidí, kteří se vyjadřují převážně svých chováním + film Autismus je zvláštní svět (ukázka v původním znění zde

 5. komunikační záznamové tabulky

KOMUNIKAČNÍ ZÁZNAMOVÉ TABULKY

Velká část kurzu je zaměřena na komunikační záznamové tabulky. Jedná se v podstatě o komunikační slovník daného člověka. Lidé se na kurzu naučí, jak tyto tabulky tvořit, a tím posunout svoje dovednosti v pozorování a komunikaci do té míry, že se dovednou nad chováním lidí zamýšlet do větší hloubky. Při tvorbě komunikačních záznamových tabulek v týmu přemýšlejí, co člověk v danou chvíli pravděpodobně zažívá, jak se cítí a co nám chce svým chováním říct. Tyto tabulky nám také pomáhají nastavit a podporu podle potřeb daného člověka. Je to prakticky přehledný snímek komunikace daného člověka, který zajišťuje sdílení důležitých informací. Když dovedeme komunikační záznamové tabulky dobře používat, je velká pravděpodobnost, že i lidé komunikující převážně svých chováním budou dostávat takovou podporu, jakou potřebují. Více informací o nástroji záznamová komunikační tabulka se můžete dozvědět ve videu Michaela Smulla zde.

A s čím účastníci kurzu totální komunikace odcházejí, co se jim v kurzu zdá nejužitečnější?

 • nejvíce se mi líbily praktické ukázky (zpracování problematiky na základě filmové ukázky, konkrétní zpracování chování člověka do komunikační tabulky)
 • předávání informací, způsob předávání, nalezení potřeb, přání, klienta, které vedou k jeho spokojenosti a tím i mojí spokojenosti
 • užitečné pro mne byly odkazy na různé weby, zabývající se AAK, jak od lektorky, tak od ostatních účastníků
 • vysoce prakticky zaměřen kurz, interaktivní, sdílení zkušeností a zapojení účastníků – super oproti suché nalévárně informací, která nám většinou nic nedá, a můžete si to přečíst v knihách  
 • atmosféra během školení byla dobrá, s kolegy jsme se doplňovali v mnoha věcech – tvořili jsme v týmu
 • bylo skvělé vyzkoušet si různé věci prakticky, především komunikační tabulku, kterou v práci nepoužíváme, ale pokusím se ji doporučit ostatním a prosadit, je to velmi užitečná pomůcka
 • přehled AAK s praktickými ukázkami využití zkušenou lektorkou
 • velmi mě obohatilo vyzkoušet si, co zažívá člověk, který má omezení v komunikaci
 • líbilo se mi, že jsme si hned vše prakticky procvičovali
 • zjistila jsem, jaké existují nástroje pro neverbální komunikaci
 • zaujaly mne komunikační záznamové tabulky, zavedeme je do naší praxe
 • zajímavé bylo seznámit se s jinými cílovými skupinami, než se kterými pracuji
 • zacílení tématu na různé cílové skupiny
 • sdílení příběhů

Stejně jako ostatní naše kurzy, tak i tento vychází z principů myšlení zaměřeného na člověka. Toto zaměření se snažíme v maximální míře uplatnit i ve vztahu k účastníkům kurzů. Nejen, že je kurz zaměřen na očekávání a potřeby konkrétních účastníků, ale chceme také, aby nás společné učení bavilo. Proto je kurz kombinací teorie proložené příklady dobré praxe, diskuze nad hlavními tématy a učením se sami na sobě.  

 

 Někdy se z praxe ozývají hlasy, že nemáme dostatek vzdělání, peněz, pochopení kolegů a nemůžeme nic dělat. Tak úplně to vždy není.

 

 Změnou přístupu k člověku dokážeme velké věci.

 

Budeme rádi, když svoje zkušenosti s používáním konceptu totální komunikace a záznamovými komunikačními tabulkami sdělíte nám i ostatním na našem facebooku.