Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími lidmi

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími lidmi
13.9.2012 | Nástroje komunikace, Plánování zaměřené na člověka

Časté otázky pracovníků poskytovatelů sociálních služeb směřují na to, jak individuálně plánovat s lidmi, kteří mají těžké potíže v komunikaci a kteří často dostávají nálepku "nekomunikující". Pro mnoho takových lidí je vhodná metoda Preterapie, kterou vyvinul americký psycholog Garry Prouty.

Preterapie je vhodná především pro lidi, jejichž schopnost navazovat kontakt s se sebou samými či s druhými lidmi je omezená. Je založena na principu zrcadlení a prokázala, že může být jednak účinným nástrojem psychoterapie, ale i metodou, kterou lze využívat v psychiatrických léčebnách či v dlouhodobých pobytových službách a je přínosná pro každého, kdo v této oblasti pracuje; kromě psychologů a psychiatrů také pro sociální pracovníky, zdravotníky či např. ergotareapeuty.

V r. 2006 oslovila naše organizace Garry Proutyho s prosbou, zda by nám pomohl přinést Preterapii do praxe v ČR. Spolu s ním a především s Pre-Therapy International Network jsme připravili 112 hodinový výcvik Na člověka zaměřený přístup a úvod do preterapie, který byl realizován v Praze v r. 2006 – 2007. Výcvik vedli Marlis Pörtner, Dion van Werde a Garry Prouty, kteří jsou také autory knihy Preterapie. Od té doby se zúčastňujeme pravidlných ročních setkání Pre-Therapy International Network v Ghentu a sdílíme své zkušenosti především s evropskými preterapeuty.

Také na konferenci Pro změnu 2008 zazněl příspěvek o Preterapii od Marlis Pörtner a zde si můžete přečíst její článek Psychoterapie pro lidi s mentálním postižením na základě přístupu zaměřeného na člověka věnovaný tomuto tématu.

Kde se můžete o preterapii dozvědět více

 

PreterapieVíce o tématu preterapie se můžete dočíst ve zmiňované knize Preterapie či v knize Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči (článek o knize zde). Obě knihy se dají zakoupit běžně v knihkupectví.

Pro zájemce o další informace o metodě Preterapie jsme připravili kurz Úvod do preterapie.

S tématem preterapie se můžete také ve zkratce setkat v našem Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

Jako všechny naše kurzy i tyto učíme pravidelně jednou - dvakrát do roka v Praze a v Olomouci. Je možné si je také objednat na klíč pro jednu či více organizací.