Zpráva ze semináře „Podpora pro lidi s psychosociálním postižením v USA a použití AAK"

Zpráva ze semináře „Podpora pro lidi s psychosociálním postižením v USA a použití AAK
15.10.2010 | Nástroje komunikace

Dne 11.  října 2010 proběhl seminář „Podpora pro lidi s psychosociálním postižením v USA a použití AAK“, vedený Mgr. Jitkou Sineckou, Ph.D.

Přes třicet účastníků mělo možnost seznámit se se zkušenostmi z oblasti praxe poskytování sociálních služeb v USA a také s možnostmi a využitím komunikačních technik, které mohou zásadním způsobem přispět k začlenění lidí s postižením do společnosti.

Lektorka vystudovala obor Studia o postižení (Disability Studies) na Syracuse University ve státě New York, USA (2009). Na Karlově Univerzitě obdržela magisterský titul v oboru antropologie (2004) a Veřejná a sociální politika (2004). Pochází z neslyšící rodiny, která ji motivovala k práci, studiu a výzkumu se zaměřením na lidi s postižením.

Během studia v USA se setkala s mnoha lidmi s autismem nekomunikujícími verbálně, kteří na Institutu facilitované komunikace praktikovali metodu usnadňovaného psaní na klávesnici, kterou se také naučila a čtyři roky pracovala s uživateli ve věku 7 – 55 let.

V USA přednášela o kompenzačních a asistenčních pomůckách a technologiích, o Neslyšících jako kultuře a o postižení v moderní společnosti.

V současné době Jitka vyučuje sociální práci, speciální pedagogiku a studia o postižení na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a externě na Karlově Univerzitě v Praze.

Stručný text o technice facilitované komunikace s odkazy na další zdroje naleznete zde