15. světový kongres "Inclusion International"

15. světový kongres
30.4.2009 | Ochrana práv

Kongres proběhne 16.-19. června 2010 v Berlíně. Akce má za úkol zhodnotit, zda-li je dodržována Úmluva o právech lidí s postižením ve státech, které ji podepsaly.

Veškeré podrobnosti můžete sledovat na webu speciálně věnovaném této akci: www.inclusion2010.de