Ochrana práv

Přijetí antidiskriminačního zákona

26.6.2009 | Ochrana práv

17. června Poslanecká sněmovna schválila návrh Zákona o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů – takzvaný antidiskriminační zákon. více >>

Návrh Úmluvy OSN přijat

26.6.2009 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

19. června byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh na přijetí Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Návrhem se dále bude zabývat plénum Senátu. více >>

Materiály pro prezentaci/seminář na téma Úmluva OSN

29.5.2009 | Ochrana práv

Francouzská organizace "Handicap International" vypublikovala na svém webu tréningový modul v angličtině a francouštině zaměřený na propagaci zavádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. více >>

15. světový kongres "Inclusion International"

30.4.2009 | Ochrana práv

Kongres proběhne 16.-19. června 2010 v Berlíně. Akce má za úkol zhodnotit, zda-li je dodržována Úmluva o právech lidí s postižením ve státech, které ji podepsaly. více >>

Seminář o klíčových bodech Úmluvy OSN o právech lidí s postižením

17.4.2009 | Ochrana práv

Pražská pobočka Inclusion Europe ve spolupráci s německou organizací Lebenshilfe a Inclusion Czech Republic připravuje tréningový program věnovaný klíčovým otázkám Úmluvy ONS o právech lidí s postižením. více >>

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižení

13.3.2009 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

Tento materiál byl vytvořen autorským týmem Výzkumného centra integrace zdravotně postižených – Jana Michalíka, Gabriely Halířové a dalších. více >>

Schválen návrh ratifikace Úmluvy OSN

19.2.2009 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

Vláda na svém zasedání 16. února schválila návrh na ratifikaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. více >>

Reforma opatrovnictví

19.2.2009 | Ochrana práv

Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC) a Liga lidských práv zřídily novou webovou stránku zabývající se reformou opatrovnictví - změnou systému uplatňování způsobilosti k právním úkonům osob s postižením. více >>

Zvolena první komise expertů na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

21.11.2008 | Ochrana práv

3. září byla na konferenci účastnických států Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením zvolena nová komise pro práva lidí s postižením, která bude monitorovat implementaci Úmluvy. více >>

Nejnovější Zpráva veřejného ochránce práv se týká i sociálních služeb

7.11.2008 | Ochrana práv

V září 2008 vydal veřejný ochránce práv (VOP) nejnovější zprávu z návštěv zařízení, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči. Jde o Zprávu z návštěv psychiatrických léčeben. QUIP – Společnost pro změnu zprávy vydávané VOP pozorně sleduje. Obsahují totiž velmi podrobný a … více >>

1 9 10 11