Ochrana práv

Zvolena první komise expertů na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

21.11.2008 | Ochrana práv

3. září byla na konferenci účastnických států Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením zvolena nová komise pro práva lidí s postižením, která bude monitorovat implementaci Úmluvy. více >>

Nejnovější Zpráva veřejného ochránce práv se týká i sociálních služeb

7.11.2008 | Ochrana práv

V září 2008 vydal veřejný ochránce práv (VOP) nejnovější zprávu z návštěv zařízení, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči. Jde o Zprávu z návštěv psychiatrických léčeben. QUIP – Společnost pro změnu zprávy vydávané VOP pozorně sleduje. Obsahují totiž velmi podrobný a … více >>

Respekt a právo namísto charity

4.11.2008 | Ochrana práv

Dne 20. října 2008 vyšel na stránkách Rady Evropy článek "Akce pro lidi s postižením postavené na respektu a právech namísto charity" Thomase Hammarberga, komisaře pro lidská práva Rady Evropy. Hlavním tématem jeho stanoviska je fakt, že v různých vládních dokumentech bylo napsáno mnoho slov o nutnosti sociálního začl… více >>

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

30.4.2008 | Ochrana práv

Počátkem dubna ratifikovaly Úmluvu Ekvádor, Tunisko a Jordánsko a počet ratifikací tak dosáhl 20ti, které smlouva pro svůj vstup v platnost vyžaduje. více >>

Vycházka není právní úkon

11.4.2008 | Ochrana práv

V březnovém čísle 1/2008 Rezidenční péče byly v rubrice „Zeptali jsme se za vás“ v článku „Inspekce naostro“ publikovány názory JUDr. Eduarda Kaplana a JUDr. Petra Haluzy na otázky z oblasti způsobilosti k právním úkonům, vycházek, práce s rizikem atd. při poskytování pobytových služeb. více >>

Nález Ústavního soudu ke zbavování způsobilosti

14.3.2008 | Ochrana práv

V prosinci 2007 vydal Ústavní soud významný NÁLEZ týkající se zbavení způsobilosti k právním úkonům. více >>

Stanovisko odborníků k používání klecových lůžek a transformaci ústavní péče

1.2.2008 | Ochrana práv

Zástupci odborné veřejnosti zaslali otevřený dopis ministrovi práce a sociálních věcí. Požadují, aby měli možnost se s ministrem setkat a osobně mu vysvětlit své stanovisko, argumenty a zkušenosti. Nabízí spolupráci při řešení problémů spojených s odstraňováním klecových lůžek a transformací ústavní péče v ČR. více >>

Opatření omezující pohyb

11.1.2008 | Ochrana práv

Zákon o sociálních službách uzákoňuje v § 89 možnost poskytovatele služby použít v určitých situacích opatření omezující pohyb osoby. Vzhledem k tomu, že použití takového opatření závažným způsobem omezuje základní práva uživatele, musí zákon pro jeho použití stanovit pravidla a podmínky jednoznačně. více >>

1 10 11 12