Ochrana práv

Právo na nezávislý život v centru pozornosti

18.2.2016 | Ochrana práv, Dění v našich projektech

Jedním z našich hlavních témat je ochrana práv lidí s postižením. K tomuto obsáhlému a důležitému tématu se váže celá řada našich aktivit. Jednou z posledních byla účast naší právničky Dany Kořínkové na výročním zasedání Pracovní skupiny pro lidská práva Inclusion Europe, které se konalo 10. – 12. 2. 2016 v Paříži. V … více >>

Aktuální téma svéprávnosti v našem kurzu

22.9.2015 | Naše kurzy, Ochrana práv

Za pár týdnů se v Praze koná další běh kurzu Svéprávnosti. Téma je velmi aktuální, neboť soudy se ve velké míře zabývají přehodnocováním svéprávnosti. V kurzu dostanete informace, které oceníte ve chvíli, kdy se soudní řízení bude týkat lidí, kterým poskytujete sociální službu. Pomůže vám připravit se co nejlépe. více >>

Jak se vyhnout mezinárodnímu závazku

10.9.2015 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Náš současný stážista Louis O. Oyaro publikoval zajímavý článek z oblasti naplňování povinností plynoucí z přijetí Úmluvy OSN o právech osob s postižením. V článku Louis zkoumá, zda je možné vypracovat nezávislý africký protokol oproti  této Úmluvě. více >>

Rozšiřte kompetence ombudsmana

29.4.2015 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Česká vláda je článkem 33 Úmluvy o právech osob s postižením zavázána zřídit tzv. nezávislý, národní monitorovací mechanismus jmenované Úmluvy. Výbor pro lidská práva lidí s postižením OSN ve své první zprávě pro českou vládu ze 17. 4. 2015 konstatuje, že u nás takový mechanismus není, a doporučuje české vládě vyřešit… více >>

Jak je v České republice naplňováno právo lidí s postižením na život v běžném prostředí?

24.3.2015 | Ochrana práv, Právo na život v komunitě

Neznalost Úmluvy negativně ovlivňuje řadu oblastí, které jsou tímto mezinárodním dokumentem upraveny. Lidé s postižením jsou i nadále segregováni ve specifických zařízeních sociálních služeb a jejich práva jsou krácena. Jak je možné, že počty lidí v ústavech dokonce nadále stoupají? více >>

Jde to, a ne že ne

19.2.2015 | Ochrana práv

Nový občanský zákoník nabízí možnosti, které ještě před lety byly pro mnoho lidí nepředstavitelné. Jednou takovou možností je dohoda o nápomoci. V nejnovějším řízení, ve kterém naši právníci zastupovali paní T., se podařilo navrátit jí po mnoha letech svéprávnost právě díky schválené dohodě o nápomoci. více >>

Den lidských práv, Bílá kniha a naše připomínky k novelizaci ustanovení o svéprávnosti

9.12.2014 | Ochrana práv, Dění v našich projektech

Být uznán jako osoba se všemi právy, včetně možnosti právně jednat a rozhodovat o svém životě, je zcela ústředním lidským právem. Pro lidi s postižením je toto právo garantováno čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva). Tento článek je považován za srdce celé Úmluvy. více >>

Proč nejsou naplňována práva dětí v ústavech

21.11.2014 | Ochrana práv, Právo na život v komunitě

Minulé pondělí 10. listopadu jsme zorganizovali pracovní seminář věnovaný dětem s postižením v oblasti intelektu, které jsou umístěny v ústavní péči. Účastníci uvažovali ve třech skupinkách o tom, jaké překážky stojí v cestě k naplnění práv dětí s postižením v pobytových sociálních službách. Vyvstává otázka, jak je mo… více >>

Peníze na prvním místě? Aneb lidé s postižením a jejich rodiny v hmotné nouzi

25.10.2014 | Ochrana práv

V pondělí 13. října odvysílala ČT v pořadu Černé ovce příběh pod názvem Hmotná nouze, ve kterém se k dané problematice vyjadřovala právnička Quipu, Dana Kořínková. Na webu ČT se pod pořadem rozvinula diskuse, která svědčí o bolestivých místech naší společnosti. V diskusi se opakuje téma, že v tíživé finanční situaci j… více >>

Den OSN a naše vystoupení v Ženevě

24.10.2014 | Dění v našich projektech, Ochrana práv

Dnešní den, 24. říjen, byl v roce 1947 vyhlášen dnem Organizace spojených národů. Chceme se s Vámi podělit o zkušenosti a zážitky z významné akce, které jsme měli možnost se v budově OSN zúčastnit. více >>

1 3 4 5 11