ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižení

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižení
13.3.2009 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

Tento materiál byl vytvořen autorským týmem Výzkumného centra integrace zdravotně postižených – Jana Michalíka, Gabriely Halířové a dalších.

Identifikuje řadu situací, které jsou občany se zdravotním postižením vnímány jako diskriminující, ať už v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností soukromoprávních subjektů. Soustředí se zejména na problémy v oblastech vzdělávání a sociálního zabezpečení. Každý z uváděných problémů je uveden příkladem, popsán, je analyzována jeho faktická i právní stránka a na tomto podkladě vzniká závěr a návrh dalšího postupu.

Text je ke stažení zde