Den lidských práv, Bílá kniha a naše připomínky k novelizaci ustanovení o svéprávnosti

Den lidských práv, Bílá kniha a naše připomínky k novelizaci ustanovení o svéprávnosti
9.12.2014 | Ochrana práv, Dění v našich projektech

Být uznán jako osoba se všemi právy, včetně možnosti právně jednat a rozhodovat o svém životě, je zcela ústředním lidským právem. Pro lidi s postižením je toto právo garantováno čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva). Tento článek je považován za srdce celé Úmluvy.

Věděli jste, že institut omezení svéprávnosti a koncept „nejlepšího zájmu“ člověka není v souladu s čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, a proto nemají být ani v našem občanském zákoníku? Čím by měly být nahrazeny? Kdo a co pro to může, nebo má udělat? Proč je článek 12, který zakotvuje právo na plnou právní způsobilost (svéprávnost), nazýván srdcem celé Úmluvy? Tyto i další zajímavé otázky a odpovědi na ně naleznete v Bílé knize, kterou právě dokončil Quip a  SPMP ČR v rámci společného projektu Černá a bílá. Text Bílé knihy byl konzultován také s dalšími organizacemi z naší Platformy

Bílou knihu předáme všem úřadům a institucím, které by měly čl. 12 Úmluvy implementovat do právní úpravy ČR, nebo do své praxe. Zatím jsme ji předali ministryni spravedlnosti, paní prof. Válkové a Veřejné ochránkyni práv, paní Šabatové, a to v souvislosti s podáním připomínek některých organizací hájících práva lidí s postižením k návrhu změn nového občanského zákoníku. Novela občanského zákoníku byla předložena ministerstvem spravedlnosti do mezirezortního připomínkového řízení s termínem pro zaslání připomínek do 8. prosince 2014. Jaké změny ministerstvo navrhuje si můžete přečíst zde a takto jsou odůvodněny. Jak se na navržené změny díváme my a které další organizace, se dozvíte zde.