Jak se vyhnout mezinárodnímu závazku

Jak se vyhnout mezinárodnímu závazku
10.9.2015 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Náš současný stážista Louis O. Oyaro publikoval zajímavý článek z oblasti naplňování povinností plynoucí z přijetí Úmluvy OSN o právech osob s postižením. V článku Louis zkoumá, zda je možné vypracovat nezávislý africký protokol oproti  této Úmluvě.

Autor navazuje na současnou iniciativu Africké unie (AU) pro vytvoření zvláštního protokolu o zdravotním postižení pro své členské státy, a to navzdory skutečnosti, že úctyhodných 45 afrických států z 54 podepsalo Úmluvu.

Článek ukazuje na možné důvody stojící v pozadí volání po africkém protokolu a poměřuje ji s prioritní Úmluvou. Návazně na to doporučuje za současných okolností jako nejlepší alternativu pro africké státy Úmluvu.