Jaká je role opatrovníka při uzavírání sňatku?

Jaká je role opatrovníka při uzavírání sňatku?
27.6.2018 | Ochrana práv, Právo na život v komunitě

Dostali jsme zajímavý dotaz týkající se ženy, která žije v chráněném bydlení a rozhodla se provdat za dlouholetého přítele. Otázka je, jak postupovat, když má soudem ustanoveného opatrovníka a plnou svéprávnost. Publikujeme anonymizovanou odpověď našeho právního oddělení :)

Dotaz pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením:

Naše klientka se chce vdávat. Nemá omezenou svéprávnost, ale má ustanoveného opatrovníka. Její přítel je svéprávný bez opatrovníka. Podle opatrovnické listiny je opatrovník této klientky oprávněn a povinen opatrovanku zastupovat mimo jiné „při veškerých záležitostech týkajících se její osoby, a to i záležitostí před státními orgány a orgány místní samosprávy a při nakládání s majetkem a finančními prostředky“.

Jak v tomto případě postupovat, co je potřeba zařídit?

Odpověď našeho právního oddělení:

Opatrovník nemůže vaši klientku zastupovat v případě jejího sňatku.  Výslovně mu to zapovídá § 458 občanského zákoníku: „Zákonný zástupce nebo opatrovník není oprávněn za zastoupeného právně jednat v záležitostech týkajících se vzniku a zániku manželství, výkonu rodičovských povinností a práv, jakož i pořízení pro případ smrti nebo prohlášení o vydědění a jejich odvolání.“ Vzhledem k tomu, že vaše klientka nemá soudem omezeno právo uzavřít manželství, a nejsou-li jiné překážky, bude postupovat standardně. Vaším úkolem je poskytnout jí potřebnou podporu tam, kde to bude potřebovat.