Jen dva subjekty kandidující na pražský magistrát rozumí právům lidí s postižením

Jen dva subjekty kandidující na pražský magistrát rozumí právům lidí s postižením
2.10.2018 | Ochrana práv

Praha, 2. října 2018Quip analyzoval volební programy deseti hlavních subjektů kandidujících na pražský magistrát z hlediska naplňování klíčových ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Koncepční řešení v oblasti ochrany práv lidí s postižením nabízí jen Praha sobě a Zelení. Strany, které měly řadu let možnost sociální politiku v Praze ovlivňovat, se tématu moc nevěnují; členění na pravici a levici nehraje roli.

Pro účely rozhodování voličů v Praze, kterým záleží na naplňování práv lidí se zdravotním postižením, připravil Quip analýzu volebních programů deseti nejvýraznějších uskupení kandidujících v letošních komunálních volbách na pražský magistrát. Pro posouzení programů byly použity vybrané články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Celá analýza je ke stažení zde. K nejvýraznějším zjištěním patří následující:

  • Pouze dvě kandidující uskupení – Praha sobě a Zelení – reflektují problémy, kterým čelí lidé s postižením, v jejich komplexnosti. Věnují se různým oblastem práv včetně např. práva na pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, vzdělávání, rozhodování.
  • Strany, které měly řadu let možnost ovlivňovat sociální politiku v Praze, nepřináší ve svých programech nic nového, co by mohlo lidem s postižením pomoci k důstojnějšímu životu a naplnění základních práv, jakým je třeba právo na život ve vlastním, přirozeném prostředí.
  • V programech dvou kandidujících uskupení – Praha sobě a Piráti – se objevilo nové, progresivní opatření. Jde o plán vytvořit pozici koordinátora péče, jehož úkolem by bylo pomáhat lidem zejména lidem s nejtěžším postižením při organizování různých typů pomoci jako např. sociální služby, zdravotní péče apod.
  • Programy stran Starostové pro Prahu a SPD vykazují prvky asociální politiky. Např. SPD zcela ignoruje skutečnost, že bezdomovectví je velmi často důsledek duševního onemocnění, a nabízí této skupině především vytlačení mimo obydlené oblasti. Starostové zase plánují posilovat segregační politiku výstavbou ubytoven.

Chtěli jsme si udělat jasno v tom, které z kandidujících subjektů plánují pokračovat v sociální politice z minulého století postavené na segregaci lidí s postižením a které jsou progresivnější a je šance, že vytvoří lepší podmínky pro naplňování práv lidí s postižením.“ vysvětluje důvod vzniku analýzy Alfréd Richter, ředitel Quipu.

Kontakty

Milena Johnová, zakladatelka a zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

Alfréd Richter, ředitel Quip, z. ú.

alfred.richter@kvalitavpraxi.cz, tel.: 739 598 343

Informace pro editory

Quip ve spolupráci s dalšími pražskými poskytovateli sociálních služeb – Aliance 2018 – připravil pro kandidující strany materiál, ve kterém shrnuje hlavní požadavky na sociální politiku vůči skupině lidí se zdravotním postižením. Tisková zpráva k této iniciativě je zde.

Podrobnou analýzu volebních programů najdete zde.

Tiskovou zprávu lze stáhnout zde.

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz