Materiály pro prezentaci/seminář na téma Úmluva OSN

Materiály pro prezentaci/seminář na téma Úmluva OSN
29.5.2009 | Ochrana práv

Francouzská organizace "Handicap International" vypublikovala na svém webu tréningový modul v angličtině a francouštině zaměřený na propagaci zavádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Prezentace se zaměřuje na pravidla, která musí být přijata státy k zavedení Úmluvy, na to, jak provozovat mechanismy monitoringu, na možnosti jednotlivců a organizací podávat stížnosti v případě zneužití práv stanovených Úmluvou atp.

Na webu je možné najít ppt prezentace, jejich komentáře, poznámkové dokumenty pro posluchače, ratifikační a implementační soubory nástrojů a další materiály.

Viz: http://www.handicap-international.fr/kit-pedagogique/pages/module7en.html

Jiné stránky s podobnou tématitkou: http://asksource.ids.ac.uk/cf/keylists/keylist2.cfm?topic=dis&search=QL_CRPD08

 

Zdroj: ENIL Newsletter