Ministerstvo vnitra neinformuje občany s omezenou svéprávností o jejich možnost volit

Ministerstvo vnitra neinformuje občany s omezenou svéprávností o jejich možnost volit
19.12.2017 | Ochrana práv

Praha, 19. 12. 2017 – Veřejná správa neinformuje občany s omezenou svéprávností o jejich volebním právu. Vyplývá to z informací dostupných na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Problém se týká víc jak 35 tisíc občanů s omezenou svéprávností.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, které odpovídá za agendu voleb, je jediný dokument týkající se volebního práva lidí s omezenou svéprávností. Lidé s tzv. mentálním postižením dokumentu určitě nebudou rozumět. A nebudou sami. Jde o složitě formulované stanovisko určené obcím, které zde najdou postup, jak správně identifikovat volební překážu u lidí s omezenou svéprávností.

K nejbližším tj. prezidentským volbám Ministerstvo vnitra připravilo pro voliče dokument nazvaný: Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky na území České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018. V dokumentu chybí jakákoli zmínka o podmínkách, za jakých mohou volit lidé s omezenou svéprávností. Přitom není jednoduché zjistit, kdo z této skupiny občanů může volit a kdo ne. Obce mají pro tento účel výše zmíněné ministerské stanovisko.

Pro občany s omezenou svéprávností není dostupný žádný materiál, který by byl určen přímo jim a byl by jim také srozumitelný. Je to o to důležitější v situaci, kdy ve společnosti převládá názor, že žádný člověk, který má omezenou svéprávnost, nemůže volit, což není pravda. Špatná informovanost jde ruku v ruce s mylnými představami veřejnosti.

A nejde o bezvýznamný problém. Absence informací o přístupnosti k volebnímu právu se dotýká víc jak 35 tisíc občanů, jejichž svéprávnost byla k 31. 12. 2016 podle informací Ministerstva spravedlnosti omezena.

Situací se zabývá Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO). "Máme zájem zlepšit přístupnost lidí se zdravotním postižením k volebnímu právu. Situaci budeme řešit na některém ze zasedání Výboru v příštím roce“, uvedl JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu a právník VVZPO." Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip doplňuje: „Je nutné, aby Ministerstvo vnitra připravilo stručný materiál, který bude lidem s omezenou svéprávností srozumitelný a jasně vysvětlí jejich práva i to, jak mají při jejich uplatňování postupovat.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz,tel.: 605 121 350

 

JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu a právník VVZPO

ptacnik.pavel@vlada.cz, tel.: 224 002 241

Informace pro editory

Zavádějícímu způsobu poskytování informací o přístupu k volebnímu právu lidí s omezenou svéprávností jsme se věnovali již před parlamentními volbami v tiskové zprávě 18. 10. 2017 zde.

Stanovisko k omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva Ministerstva vnitra vytvořené pro potřeby obcí je ke stažení zde.

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky na území České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra je zde.

Stránky Vládního výboru pro zdravotně postižené občany najdete zde.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.