Možnost připomínkovat věcný záměr zákona o opatrovnictví

Možnost připomínkovat věcný záměr zákona o opatrovnictví
7.11.2013 | Ochrana práv, Co je u nás nového

Ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 5. 11. 2013 do mezirezortního připomínkového řízení věcný záměr zákona o opatrovnictví. Jeho znění naleznete zde. Do přípravy návrhu se od léta zapojila skupina organizací reprezentujících práva a zájmy lidí s postižením, která má nyní také možnost zaslat k němu do 15 dnů od jeho předložení své připomínky.

Společné stanovisko k věcnému záměru bude projednáváno na schůzce zástupců těchto organizací dne 12. 11. 2013. Pokud byste chtěli přispět svým názorem do debaty, zašlete nám jej pokud možno do 11. 11. 2013 na adresu dana.korinkova(zavinac)kvalitavpraxi.cz.

V příštích vydáních Zpravodaje vás budeme podrobněji informovat o činnosti této platformy organizací i o dalším vývoji návrhu zákona o opatrovnictví.