Nový rozsudek Nejvyššího soudu ve věci omezování svéprávnosti

Nový rozsudek Nejvyššího soudu ve věci omezování svéprávnosti
23.4.2014 | Ochrana práv

Znovu jsme uspěli s dovoláním k Nejvyššímu soudu České republiky.  Ten svým rozsudkem zrušil všechna předcházející rozhodnutí soudů nižších stupňů ve věci paní V. Pro vážné nedostatky v dokazování a v právním posouzení zjištěných skutečností vrátil věc se závazným právním názorem k dalšímu  řízení Okresnímu soudu Praha-východ.

Odůvodnění rozsudku shrnuje klíčovou judikaturu Nejvyššího i Ústavního soudu v otázkách svéprávnosti.  Zejména připomíná, že samotné duševní postižení není důvodem k omezování svéprávnosti člověka a že je třeba pečlivě zvážit možnost využití všech mírnějších opatření, která člověka mohou chránit před případnou újmou. Takovým opatřením může být i jmenování opatrovníka bez současného omezení svéprávnosti. Potíže, které duševní postižení člověku způsobuje při správě jeho záležitostí, jsou důležitým důvodem k ustanovení opatrovníka, aniž by přitom musela být omezována jeho svéprávnost.

Anonymizované znění rozsudku naleznete zde.