Počet lidí v pobytových sociálních službách stále roste

Počet lidí v pobytových sociálních službách stále roste
22.11.2017 | Ochrana práv

Poslední statistické údaje zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ukazují, že navzdory vládní politice podpory sociálního začleňování počet lidí se zdravotním postižením trvale umístěných v pobytových sociálních službách v ČR stále narůstá. Mírný pokles lze vidět pouze v klasických ústavech pro osoby se zdravotním postižením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nedávno vydalo novou Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2016. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že počet lidí, kteří jsou trvale umístěni v pobytových sociálních službách, se opět zvýšil. K 31. 12. 2016 bylo v pobytových sociálních službách více než 69 tisíc obyvatel, tedy o 9 tisíc víc, než před deseti lety.

Nejvíce narůstá počet osob v tzv. domovech se zvláštním režimem, kam jsou umisťováni zejm. lidé s duševním onemocněním, demencemi či závislostmi. Dále roste počet osob v tzv. chráněných bydleních, která vznikají místo klasických ústavů (tzv. domovů pro osoby se zdravotním postižením, DOZP) ve snaze zkvalitnit podmínky pro život lidí s postižením.

Klasické ústavy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) jsou také jediným typem pobytové služby, kde dlouhodobě klesá počet obyvatel. Meziroční pokles je průměrně 396 osob. Pokud se tempo nezmění, můžeme počítat se zánikem tohoto typu ústavní péče někdy kolem roku 2046. Většina z těch, kteří by odsud chtěli odejít, se toho bohužel nedožije.

Graf Vývoj počtu lidí v ústavní péči

Legenda ke grafu

Svislá osa: počty obyvatel

Vodorovná osa: roky

 

Zkratky:

CHB       chráněné bydlení: menší (s kapacitou obvykle mezi 6-12) skupinová bydlení pro osoby se zdravotním postižením

TS          týdenní stacionář: obvykle menší (max. desítky osob) pobytové zařízení kde lidé žijí přes týden a na víkend odchází k rodině

DpS        domov pro seniory: klasické, obvykle velké (mnoho desítek až stovky osob) ústavní zařízení pro starší občany

DZR       domov se zvláštním režimem: klasické, obvykle velké (mnoho desítek až stovky osob) ústavní zařízení pro osoby s duševním onemocněním, demencemi či závislostmi

DOZP     domov pro osoby se zdravotním postižením: klasické ústavní zařízení, obvykle velké (mnoho desítek až stovky osob) určené pro lidi s různými typy zdravotního postižení

 

Data použitá pro vytvoření grafu pochází ze statických ročenek z oblasti práce a sociálních věcí, které každoročně vydává MPSV ČR. Ročenky z posledních let jsou dostupné on-line zde.