Pojďme přispět zkušenostmi do alternativní zprávy k Úmluvě

Pojďme přispět zkušenostmi do alternativní zprávy k Úmluvě
10.7.2014 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Evropská koalice pro život v komunitě (ENIL) v této době připravuje alternativní zprávu, která bude mapovat plnění stěžejního článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Naskytuje se tedy nyní jedinečná možnost přispět našimi zkušenostmi s plněním práv osob s postižením v ČR.

Článek 19 Úmluvy pojednává o právu na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti. Cílem alternativní zprávy je zmapovat, do jaké míry EU dostála svým závazkům vůči osobám s postižením v rámci tohoto práva.

Zde si můžete přečíst dokument ENIL (v angličtině), který nastiňuje, které oblasti se vztahují k  právu na nezávislý život a zapojení do společnosti. Na konci dokumentu je dotazník, který hledá odpovědi na řadu otázek z uvedených oblastí.

Připravili jsme pro Vás tento dotazník v českém překladu. Můžete prostřednictvím něj sdělit svoje zkušenosti například s použitím strukturálních fondů EU na udržení stávajících institucí nebo budování institucí nových. A také naopak můžete popsat, jaké projekty na podporu rozvoje alternativ k ústavní péči se v naší republice uskutečňují, které projekty přispívají k rozvoji komunitních služeb a ke snížení sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením.

Svoje zkušenosti, případně vyplněné dotazníky zasílejte na adresu:

Camille Latimier z SPMP ČR:

camille.latimier(zavináč)spmpcr.cz

 

Můžete také kontaktovat přímo koordinátorku z ENIL:                                                       

Ines Bulic, Policy Officer and Regional Team Manager European Network on Independent Living
Phone (office): 00 44 20 7250 8187
Phone (m): 00 44 796 442 4331
E-mail: ines.bulic(zavináč)enil.eu