Poslanecká sněmovna parlamentu ČR nevěnuje pozornost voličům se zdravotním postižením

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR nevěnuje pozornost voličům se zdravotním postižením
18.10.2017 | Ochrana práv

Praha, 18. října 2017 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR podává zavádějící informace, když na svém webu uvádí, že voleb se mohou účastnit pouze občané způsobilí k právním úkonům. Ve skutečnosti volit mohou i občané s omezenou způsobilostí s výjimkou těch, kterým soud výslovně ve výroku rozhodnutí omezil svéprávnost k výkonu volebního práva, a těch nebude mnoho.

K nejasnostem týkajícím se volebního práva lidí s omezenou právní způsobilostí (v novém občanském zákoníku se používá výraz „svéprávnost“) se ve svém stanovisku ze dne 15. 2. vyjádřil Nevyšší soud. Dospěl k závěru, že „omezit posuzovanou osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního rozhodnutí (výslovně)“. Návazně na toto stanovisko vydalo Ministerstvo vnitra 3. 5. 2017 metodiku, kterou by se obce měly řídit při organizaci voleb.

Ze stanoviska Nejvyššího soudu i ministerstva plyne, že volební právo mají omezené a volit tudíž nemohou pouze ti občané s omezenou svéprávností, v jejichž soudním rozhodnutí soud v části zvané „výrok“ výslovně omezil svéprávnost k výkonu volebního práva. Všichni ostatní občané s omezenou svéprávností volit mohou.

V ČR je podle informací získaných z Ministerstva spravedlnosti k 31. 12. 2016 celkem 35.666 osob s omezenou svéprávností. Úřady nevedou zvláštní statistiku o lidech s omezeným volebním právem; bude jich však podstatně méně.

Věta, která je uvedena na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu může být vykládána tak, že lidé s omezenou svéprávností nemohou volit, což není pravda. Jde přitom o základní politické právo více než 35.000 lidí.“, komentuje situaci právnička Quipu Dana Kořínková.

Kontakty

Milena Johnová, ředitelka Quipu

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, Tel.: 605 121 350

 

Dana Kořínková, právnička Quipu

dana.korinkova@kvalivpraxi.cz, Tel.: 737 274 494

 

Informace pro editory

Tisková zpráva Nejvyššího soudu (NS) ze dne 15. 2. 2017 se stanoviskem NS je zde.

Metodika Ministerstva vnitra, která reaguje na stanovisko NS, je ke stažení zde.

Odkaz na stránku PSP ČR se zavádějícími informacemi je zde.

K tématu voleb jsme vydali další podrobnější informace v článku, který je zde.

 

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz