Právo na nezávislý život v centru pozornosti

Právo na nezávislý život v centru pozornosti
18.2.2016 | Ochrana práv, Dění v našich projektech

Jedním z našich hlavních témat je ochrana práv lidí s postižením. K tomuto obsáhlému a důležitému tématu se váže celá řada našich aktivit. Jednou z posledních byla účast naší právničky Dany Kořínkové na výročním zasedání Pracovní skupiny pro lidská práva Inclusion Europe, které se konalo 10. – 12. 2. 2016 v Paříži. V dnešním článku se dočtete o aktuálním záměru Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením připravit Všeobecný komentář k čl. 19 Úmluvy o právech osob s postižením (který zakotvuje právo na život v běžném prostředí se zajištěním potřebné asistence a na plné začlenění a zapojení do života společnosti) a jak my můžeme k přípravě dokumentu přispět.

Na letošním zasedání Pracovní skupiny pro lidská práva Inclusion Europe v Paříži proběhla živá diskuse k tématům právní způsobilosti, nezávislého života, nediskriminace a přístupnosti.

O čem bylo setkání v Paříži

Jednou z aktuálních záležitostí, kterým jsme se věnovali, je výzva uveřejněná Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Tento výbor má na starosti dodržování a naplňování práv plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Některé země spolu s Úmluvou přijaly i tzv. Opční protokol, který dává jejich občanům právo obracet se stížnostmi přímo na tento Výbor. Česká republika Opční protokol zatím neratifikovala, takže naši občané bohužel zatím toto právo nemají. I tak je činnost Výboru pro nás důležitá. Výbor vydává např. velmi užitečné dokumenty (tzv. General Comment, Všeobecný komentář), ve kterých podává podrobný výklad k jednotlivým článkům Úmluvy. Začal klíčovými tématy. Jako vůbec první komentář k této Úmluvě byl přijat komentář k čl. 12, který zakotvuje právo na plnou svéprávnost, podporu při rozhodování a právním jednání a na záruky proti zneužití v této oblasti. O jeho přípravě jsme vás informovali. Z myšlenek obsažených v tomto komentáři jsme vycházeli při tvorbě Bílé knihy.

Zároveň byl připravován a vydán také komentář k čl. 9, který zakotvuje mnoho práv a povinností s cílem zajistit přístupnost prostředí, služeb, výrobků, atd.

V současné době působí v rámci Výboru pracovní skupiny k přípravě komentářů k dalším třem článkům – 6., 19. a 24.  Ve stádiu návrhů, k nimž bylo již možné i podávat připomínky, jsou komentáře k právům žen s postižením  - čl. 6 a k různým aspektům práva na vzdělání - čl. 24.

Zasedání IC v Paříži_2

Právo na život v běžném prostředí - je v ČR naplňováno?

Dále se Výbor rozhodl připravit podrobný výklad také čl. 19, který zakotvuje právo na život v běžném prostředí se zajištěním potřebné asistence a na plné začlenění a zapojení do života společnosti. Z tohoto článku vyplývá v ČR mj. nutnost transformace pobytových služeb na služby poskytované v přirozeném prostředí, tedy zejm. na služby terénní. Výbor ve své výzvě výslovně uvádí, že v rámci projednávání Národních zpráv o implementaci Úmluvy (Zpráva ČR byla projednána Výborem v dubnu 2016) „zjistil mezery v implementaci tohoto článku a do určité míry mylné představy o tom, co znamená právo lidí zvolit si kde a s kým budou žít, právo na služby poskytované v domácím prostředí, rezidenční a další podpůrné služby, právo na to, aby komunitní služby a veškerá občanská vybavenost byly dostupné a přístupné lidem s postižením rovnoprávně s ostatními obyvateli a odpovídaly potřebám lidí s postižením“. Proto se Výbor rozhodl, že na svém 15. zasedání na jaře 2016 věnuje jeden den všeobecné rozpravě právě k problematice čl. 19. Ta bude zdrojem informací pro přípravu Všeobecného komentáře k čl. 19. Z tohoto důvodu nyní Výbor vyzval členské státy, organizace lidí s postižením, občanskou společnost, národní lidsko-právní instituce, atd., aby mu předložily písemné podklady pro Všeobecnou rozpravu, která se bude konat 19. 4. 2016.

Jak můžeme nyní přispět my všichni?

Přípravou písemných podkladů za Inclusion Europe jsme se zabývali na našem únorovém setkání v Paříži. Rovněž se chystáme připravit podklady i za Českou republiku společně s organizací SPMP.

Písemný dokument max. na 5 stránek musí být předložen Výboru do 29. 2. 2016 v Ženevě.

Pokud byste i vy chtěli přispět myšlenkou nebo zkušeností, můžete nám poslat své podněty do 24. 2. 2016 na adresu: dana.korinkova(zavináč)kvalitavpraxi.cz. Děkujeme!

Dana Kořínková

právnička organizace Quip