Právo rozhodovat o svém životě a žít nezávislý život jsou základem plnohodnotného občanství

Právo rozhodovat o svém životě a žít nezávislý život jsou základem plnohodnotného občanství
21.3.2018 | Ochrana práv, Co je u nás nového

Praha, 21. března 2018 – Quip se od svého založení před 15 lety věnuje pomoci lidem s postižením dosáhnout naplnění svých práv. Stěžejními oblastmi práce jsou právo rozhodovat o svém životě a právo na nezávislý život. Své zkušenosti Quip sdílí, aby tak přispěl ke zlepšení sociálního a právního systému.

Tuto sobotu 24. března slaví Quip 15. výročí vzniku. Od svého založení se věnuje posilování práv lidí se zdravotním postižením a snaží se měnit přístup společnosti k této skupině obyvatel. Důležitou částí práce Quipu je přímá pomoc lidem s postižením, jejichž práva jsou ohrožena zejména ve dvou oblastech:

  • Právo rozhodovat o svém životě: V České republice žije kolem 35.000 lidí s omezenou svéprávností, kteří obvykle mají omezen přístup k řadě práv, jako je např. svobodně si zvolit kde a s kým žít, vstoupit do manželství či založit účet v bance.
  • Právo na nezávislý život: Téměř 70.000 lidí s postižením žije v České republice v pobytových sociálních službách, zejména ve velkých ústavech. Život v ústavu obvykle nebývá důsledkem svobodné volby člověka, ale neschopnosti společnosti najít účinný způsob jak těmto lidem pomoci v přirozeném prostředí.

Tým složený z právníků a sociálních pracovníků pomáhá lidem s postižením vybudovat systém pomoci a podpory a dosáhnout tak naplnění svých práv bez nepřiměřeného ohrožení zdraví a bezpečí. Součástí práce bývá i pomoc v soudním řízení zejm. o svéprávnosti.

Organizaci jde o to, aby sociální a právní systém naplňoval deklarovaný účel, to znamená, aby vedl k sociálnímu začleňování a plnohodnotnému občanství lidí s postižením. Hlavním výsledkem práce Quipu jsou návody a konkrétní příklady toho, jak lze v České republice naplňovat některá základní práva lidí s postižením v souladu s mezinárodními závazky.

Quip založily tři, dnes již bývalé inspektorky kvality sociálních služeb. „Bylo to v situaci, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí utlumilo práci na zavedení systému kvality sociálních služeb. Chtěly jsme pokračovat, protože tehdy navržené standardy kvality jsme považovaly na nadějný nástroj ochrany práv lidí s postižením.“ doplňuje jedna ze zakladatelek organizace a dnešní zástupkyně ředitele Milena Johnová.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

Informace pro editory

Webová stránka Quipu: www.kvalitavpraxi.cz

 

Důležité informace o činnosti organizace a stěžejní výstupy jsou v těchto 4 odkazech:

Projekty

Sociální služba

Vzdělávací program

Odborné texty a další dokumenty

 

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.