Reforma opatrovnictví

Reforma opatrovnictví
19.2.2009 | Ochrana práv
Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC) a Liga lidských práv zřídily novou webovou stránku zabývající se reformou opatrovnictví - změnou systému uplatňování způsobilosti k právním úkonům osob s postižením.

Cílem stránky je informovat a poskytovat prostor k diskuzi o reformě právní úpravy opatrovnictví a uplatňování způsobilosti k právním úkonům osob s postižením.

viz www.reformaopatrovnictvi.cz