Seminář o klíčových bodech Úmluvy OSN o právech lidí s postižením

Seminář o klíčových bodech Úmluvy OSN o právech lidí s postižením
17.4.2009 | Ochrana práv

Pražská pobočka Inclusion Europe ve spolupráci s německou organizací Lebenshilfe a Inclusion Czech Republic připravuje tréningový program věnovaný klíčovým otázkám Úmluvy ONS o právech lidí s postižením.

Program sestává z deseti víkendů a zahrnuje taková témata jako Právní způsobilost a podporované rozhodování, Inkluzívní výchova, Přístupnost, Nezávislý život - osobní mobilita, Právo žít a etické otázky, Práce a zaměstnanost.

Další informace včetně podrobného programu naleznete na stránkách Inslusion Europe ZDE.

Zdroj: Inclusion Europe