Snaha ministerstva omezit ústavní péči je neúspěšná, počet lidí v ústavech roste

Snaha ministerstva omezit ústavní péči je neúspěšná, počet lidí v ústavech roste
24.11.2017 | Ochrana práv

Praha, 24. listopad 2017 – Poslední statistické údaje zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ukazují, že navzdory snaze ministerstva omezit ústavní péči, počet lidí v ústavech v ČR stále narůstá. Za posledních deset let se počet zvýšil o téměř 9 tisíc lidí, což představuje nárůst 15 %.

Počet lidí, kteří jsou trvale umístěni v pobytových sociálních službách, se stále zvyšuje. Ke konci roku 2016 bylo v pobytových sociálních službách přes 69 tisíc obyvatel. Za posledních deset let to znamená nárůst téměř o 9 tisíc, tedy o 15 %. Tato i další data za loňský rok jsou obsažena ve Statistické ročence z oblasti práce a sociálních věcí 2016, kterou v září 2017 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nejvíce narůstá počet osob v domovech se zvláštním režimem, kam jsou umisťováni zejména lidé s duševním onemocněním, demencemi či závislostmi. Dále roste počet lidí v chráněných bydleních, která vznikají místo velkých ústavů pro osoby se zdravotním postižením ve snaze zlepšit jejich životní podmínky.

Jediným typem pobytové služby, kde dlouhodobě klesá počet klientů, jsou velké ústavy poskytující péči lidem se zdravotním postižením, kteří odsud odchází odchází do výše uvedených chráněných bydlení. Meziroční pokles je průměrně 396 osob. Pokud se tempo nezmění, můžeme počítat se zánikem tohoto typu ústavní péče někdy kolem roku 2046.

Zdá se, že vládní politika sociálního začleňování a omezování ústavní péče nemá velký vliv na zlepšení situace. Lidé s postižením jsou pouze přesouváni mezi velkými a malými ústavy a jejich celkový počet stále roste. Mnoho lidí, kteří touží z ústavu odejít, se konce ústavní péče v Čechách nedožije.“ komentuje situaci Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quipu.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, Tel.: 605 121 350

Informace pro editory

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2016 je ke stažení zde.

Starší statistické ročenky do r. 2005 jsou on-line zde.

Grafické vyjádření vývoje počtu osob umístěných v pobytových sociálních službách

Použitá data pochází ze statických ročenek z oblasti práce a sociálních věcí, které každoročně vydává MPSV ČR. Graf je samostatně ke stažení jako pdf zde nebo ve formátu jpg zde.

graf 2006_2016