Stanovisko odborníků k používání klecových lůžek a transformaci ústavní péče

Stanovisko odborníků k používání klecových lůžek a transformaci ústavní péče
1.2.2008 | Ochrana práv, Stanoviska, Pro média

Zástupci odborné veřejnosti zaslali otevřený dopis ministrovi práce a sociálních věcí. Požadují, aby měli možnost se s ministrem setkat a osobně mu vysvětlit své stanovisko, argumenty a zkušenosti. Nabízí spolupráci při řešení problémů spojených s odstraňováním klecových lůžek a transformací ústavní péče v ČR.

Jejich cílem je, aby nejen zmizela dnes již ilegální klecová lůžka ze zařízení sociálních služeb, ale také aby se započalo se skutečnou transformací ústavní péče. I přes vládní proklamace o podpoře sociálního začleňování lidí s postižením u nás totiž podle ministerských statistik kapacita ústavní péče stále roste.

Ke stanovisku se připojili nejen tuzemští odborníci a organizace, ale také evropské organizace: Inclusion Europe, která sdružuje organizace pro podporu lidí s mentálním postižením, a European Coalition for Community Living.

Stanovisko ke stažení

Stanovisko bylo iniciováno nedávnou aférou kolem používání klecových lůžek, kterou rozpoutala reportáž BBC, a následným oficiálním stanoviskem MPSV k této aféře.

Anglická verze stanoviska (English Version):

Position Statement on the use of cage beds and institutional care

Zdroj: Milena Johnová, Quip - Společnost pro změnu

Seznam dalších připojených:

Eva Brožová, Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením

Ivan Semecký, ředitel, Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

Barbora Bukovská, advokátka

Jan Souček, speciální pedagog, IC Horní Poustevna

Jana Adamčíková, psycholog

Eva Bartošová, ředitelka, Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno

Eva Pogodová, předsedkyně APPRCH, Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Václav Šneberger, kouč a konzultant, EUKIDU Consultancy

Jan Paleček, sociolog

Robert Kaňka, advokát

Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Ivana Janišová

Monika Janíková, psycholožka, Středisko "DAR"

Radka Votavová, projektová manažerka, soc. pracovnice,Organizace: o.s. Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Martina Prokopová

Lucie Kádnerová, vedoucí střediska, Organizace: Centrum Slunečnice, podpora samostatného života osob s tělesným a vícečetným postižením

Květa Staňková, speciální pedagog, Sociální služby města Havířova

Eva Oppenheimerová, Koordinátorka

Jindra Koldinská, Občanské sdružení JOB

Marie Hronová

Lenka Gwóźdźová, sociální a speciální pedagog, Sociální služby města Havířova

Karel Kopřiva, psycholog, učitel sociální práce, externí spolupracovník MPSV v letech 2001-2004

Kateřina Cuperová, pedagog, speciální škola Karviná Vydmuchov