Tisková zpráva Ochránkyně k používání omezovacích prostředků

Tisková zpráva Ochránkyně k používání omezovacích prostředků
13.8.2014 | Ochrana práv, Zaujalo nás

V nejnovější tiskové zprávě paní Šabatová v roli Veřejné ochránkyně práv vnáší do současné společenské diskuze zásadní poznatky do problematiky používání omezovacích prostředků. Nejhlasitějším zjištěním je, že omezovací prostředky v našem zdravotnictví jsou nadužívány a chybí dostatečná kontrola a následný systém hodnocení, který by přispěl k nalezení systémového řešení.

Veřejná ochránkyně práv tímto navazuje na zprávu mezinárodní nevládní organizace Mental Disability Advocacy Center (MDAC) o monitoringu používání omezovacích prostředků na vybraných pracovištích lůžkové psychiatrické péče, o které jsme před časem informovali v aktualitách. Podle Ochránkyně lze omezovací prostředky lze použít pouze v krajním případě, nelze-li situaci řešit jinak – lépe a nemohou být použity jako preventivní nástroj.

Výňatek z tiskové zprávy: "Používání omezovacích prostředků zákon reguluje tak, že stanoví výčet možných způsobů omezení (úchopy, kurty, síťové lůžko, umístění ve zvláštní místnosti, ochranný kabátek, tlumicí medikace, kombinace) a přísné podmínky jejich použití (pouze za účelem odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob) a pro délku použití (pouze po dobu, po kterou trvá nebezpečí). O použití omezení smí rozhodovat pouze lékař, krom výjimečných případů vyžadujících neodkladné řešení.

Použití omezovacího prostředku představuje extrémně zátěžovou situaci jak pro pacienta, tak pro zdravotníky. To samo o sobě, spolu se vždy přítomným nebezpečím zneužití pro usnadnění péče, zakládá oprávněný požadavek na důkladné sledování a pravidelné vyhodnocování používání omezení. Bohužel, péče o pacienty, jejichž stav vyžaduje zvláštní pozornost, je podle zjištění ochránkyně často poskytována na pracovištích fakticky personálně poddimenzovaných a nevhodně technicky řešených. Podle ochránkyně je tím část použití omezovacích prostředků vynucována. To představuje další důvod, proč trvat na zvýšené kontrole, aby mohlo dojít k nápravě nepřijatelného stavu, který má systémové kořeny."

Celou tiskovou zprávu naleznete na stránkách Veřejného ochránce práv zde.

 

O problematice používání omezujících prostředků jsme psali v červencovém článku Petice proti používání nepřiměřených praktik na psychiatrických odděleních v ČR. Naleznete zde celou řadu informací a odkazů k tomuto tématu.

 

Stále je možno připojit se k Petici za změnu praxe v používání omezovacích prostředků.