Účast dětí na rozhodování v ČR

Účast dětí na rozhodování v ČR
21.5.2014 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument, Dění v našich projektech

V rámci projektu Slyšte naše hlasy! jsme zpracovali analýzu, ve které jsou shromážděny informace o tom, jak jsou v České republice děti zapojovány do rozhodování. O čem analýza pojednává a odkaz na ni Vám přinášíme v dnešní aktualitě.

Cílem analýzy je porozumět situaci a zmapovat příklady dobré praxe implementace článku 12 Úmluvy o právech dítěte za účelem realizace aktivit, které posílí participaci dětí na rozhodování.

V analýze se dozvíte, jak jsme na tom v České republice se zapojováním dětí do rozhodování, jak v oblasti vzdělávání, sociálních služeb, tak i řízení a správy.

Dále, které instituce se podílejí na právům dítěte na participaci a které projekty se tomuto tématu věnovaly či aktuálně věnují.

Analýza je zakončena uvedením literárních zdrojů, které s tímto tématem pracují a které mohou participaci dětí významně napomoci.

Analýzu s názvem Účast dětí na rozhodování v České republice naleznete zde.