Užívání a podávání léků v sociálních službách

Užívání a podávání léků v sociálních službách
25.6.2014 | Ochrana práv

Praxe ukazuje, že problematika podávání a užívání léků v sociálních službách s sebou často nese velmi mnoho obav a nejasností, které mají v praxi dopad zejména na lidi využívající pobytové sociální služby. Přinášíme Vám dokument, který se touto problematikou zabývá a pokouší se vnést více světla do této oblasti.

Základ tohoto dokumentu byl vytvořen v rámci práce na realizaci zakázky MPSV Inovace systému kvality sociálních služeb v návaznosti na informace odborníků pracujících na pomezí sociální a zdravotní péče.

Zamýšlíme se například nad tím, jak v praxi aplikovat právo člověka na to mít léky u sebe, jak je to s užíváním léků u lidí, kteří se nedokážou sami rozhodnout, jestli léky brát či nebrat. Také co je a co není právním jednáním v této oblasti, a tedy kdy a proč vstupuje do hry opatrovník a jaké jsou další možnosti podpory člověka při užívání léků a v procesu léčby. Popisujeme také střet zájmů, ve kterém se často nacházejí zdravotničtí pracovníci v sociálních službách.

Rozhodli jsme se tento materiál zveřejnit s tím, že oživená diskuse by nás mohla posunout dál v rozplétání citlivých otázek kolem toho, kdo a za jakých okolností může v sociálních službách poskytovat pomoc při užívání léků.

Dokument, na kterém pracovali Milena Johnová a Jan Strnad s využitím připomínek a námětů Hany Janečkové, naleznete zde.

Vzhledem k tomu, že jde o otevřené téma, budeme velmi rádi za komentáře a názory, které by mohly přispět k dalšímu ujasnění a zpřesnění navržených postupů. Budeme rádi za diskuzi k tématu i na našem facebooku.