V zahraničí na rozdíl od ČR se lidé s tzv. mentálním postižením mohou realizovat v politice

V zahraničí na rozdíl od ČR se lidé s tzv. mentálním postižením mohou realizovat v politice
1.11.2017 | Ochrana práv, Právo na život v komunitě

Praha, 1. listopad 2017 – Zatímco v ČR převládá názor, že lidé s tzv. mentálním postižením nemohou ani volit, v zemích s rozvinutou demokracií zastávají důležité politické funkce a zapojují se do veřejného života. Respekt společnosti vůči lidem s tímto typem postižení se v ČR přesto postupně mění.

Význam zapojování lidí s tzv. mentálním postižením do politického života ve světě roste. Lze to vidět na řadě příkladů:

  • Minulý týden obhajoval výdaje na výzkum v oblasti Downova syndromu v jednom z klíčových podvýborů americké vlády Frank Stephens, který sám má Downův syndrom.
  • V loňském roce byl zvolen do Výboru OSN, který monitoruje naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Novozélanďan Robert Martin, rovněž muž s postižením v oblasti intelektu.
  • V roce 2015 se v tisku objevila zpráva o prvním starostovi, který byl zvolen ve čtrnáctitisícovém městě Selby v Severním Yorkshiru a to navzdory tzv. mentálnímu postižení.

Lidé s tzv. mentálním postižením zaujatí politickým životem jsou i v České republice: „Důležité pro mě je bojovat za práva dětí s takzvaným postižením, jejich rodiny a prosazovat změny ve společnosti“, řekl už v r. 2014 Dominik Hlaváč na spojeném zasedání výborů pro práva dítěte a pro práva osob se zdravotním postižením na půdě OSN. Zájem o politiku Dominikovi vydržel. Před letošními volbami byl aktivně zapojen do volební kampaně jedné z politických stran na severní Moravě.

I lidé s tzv. mentálním postižením mají názor na to, kdo by je měl zastupovat a rozhodovat o podmínkách, ve kterých všichni žijeme. Jak je vidět ze zahraničních zkušeností, umí to skvěle, když dostanou příležitost“ komentuje situaci Milena Johnová, ředitelka Quipu.

Kontakty

Milena Johnová, ředitelka Quipu

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, Tel.: 605 121 350

 

Dominik Hlaváč, dobrovolník spolupracující se stranou SPD

Tel.: 704 764 116

Informace pro editory

Zprávu o prvním starostovi s tzv. mentálním postižením najdete zde

Krátký medailon o cestě Novozélanďana Roberta Martina do Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením najdete zde

Naše aktualita s informacemi o zvolení Roberta Martina do Výboru OSN je zde

Vystoupení Franka Stephense, muže s Downovým syndromem na zasedání podvýboru, který je v americké vládě odpovědný za schvalování výdajů, najdete zde

K postoji Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vůči lidem s omezenou svéprávnosti jsme se vyjadřovali v tiskové zprávě, kterou najdete zde

K vystoupení Dominika Hlaváče na půdě OSN jsme připravili článek, který najdete zde

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz

Stáhnout tiskovou zprávu