Velký krok: první člověk s potížemi v učení zvolen členem Výboru OSN

Velký krok: první člověk s potížemi v učení zvolen členem Výboru OSN
28.7.2016 | Ochrana práv, Zaujalo nás, Právo na život v komunitě

Novozélanďan Robert Martin byl jako první člověk s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením) zvolen členem Výboru pro práva osob se zdravotním postižením. Je to úplně poprvé, kdy se členem jakéhokoliv Výboru OSN stal člověk s potížemi v učení.

Co dělá Výbor OSN

Výbor OSN je důležitým orgánem, který dává pozor na naplňování povinností plynoucích z Úmluvy OSN. Státy, které ratifikovaly Úmluvu, Výboru posílají pravidelné zprávy. Společně se zprávami se Výbor zaobírá také stížnostmi na porušování práv lidí s postižením a dává členským státům cenná doporučení. Funkce členů je tedy velmi důležitá a nezastupitelná a jmenování pana Martina je velkým krokem v oblasti ochrany práv lidí s postižením.

Jak se někdo stane členem Výboru OSN

Kandidáty na člena Výboru nominují státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, z řad svých občanů. Navrhují osoby s výraznými morálními kvalitami a uznávanými schopnostmi a zkušenostmi v oblastech, které jsou předmětem Úmluvy. Členové Výboru jsou pak voleni tajným hlasováním na zasedáních konference států, které jsou smluvní stranou Úmluvy. Tento výbor se skládá z celkem 18 odborníků na problematiku zdravotního postižení z celého světa.

Kdo je Robert Martin

Robert Martin se narodil v roce 1957. Po komplikacích při těžkém porodu, které měly za následek jeho postižení, lékaři doporučili rodině umístit jej do ústavu pro stejně postižené děti. Robert Martin tedy putoval od dětství po různých institucích. Dnes na to vzpomíná jako na dobu velkého útlaku, bezpráví a zneužívání. Od mládí byl označovaný ostatními jako problémové dítě, později vzpurný teenager. Je obdivuhodné, že tyto okolnosti jej nezlomily, ale naopak ho posílily a podnítily k tomu, aby se stal bojovníkem za práva lidí s postižením. 

Robert Martin začal v dospělosti jezdit po celém světě a mluvil s lidmi s postižením o jejich právech. Jeho vizí je, aby všichni lidé s postižením byli občany své země se všemi právy, které jim náležejí. Jak říká: "Chci vidět lidi s postižením dělat vlastní rozhodnutí a volby ve svých životech. Vím, můžeme učinit špatné rozhodnutí, ale to přece dělá každý, to je součástí života."

Robert Martin se společně s ostatními lidmi podílel na vzniku Úmluvy OSN o právech lidí se zdravotním postižením. Lidé z Výboru OSN o něm říkají: "Robert má osobnost, dovednosti a energii ovlivnit změnu k lepšímu. Bude velkým přínosem pro budoucí práci Výboru a práva osob se zdravotním postižením na celém světě."

kniha Roberta MartinaPan Martin dnes neviní z umístění do ústavu svoji rodinu, ale nastavení společnosti a zaběhnutý systém, který toto umožňoval a na mnoha místech světa ještě běžně umožňuje. Další příčinu vidí v chybějící podpoře rodin v tak těžké situaci. Dnes pan Robert Martin žije se svou ženou a jak sám říká, mají oba stejná práva jako ostatní spoluobčané. O svůj životopis se podělil v knize Becoming a Person, ve které je popsáno vše, co v institucích zažil a také jeho cesta, jak se ze zneužívaného člověka bez základních práv stal postupně bojovník za práva svých kamarádů a všech lidí s postižením. Více informací o knize najdete zde

V záplavě zpráv zvolení pana Roberta Martina členem Výboru OSN s velkou radostí kvitujeme a vnímáme jej jako další posun k naplnění práv lidí s postižením.

Zde můžete shlédnout:

Krátký medailon pana Roberta Martina

Video o životě pana Roberta Martina