Veřejná ochránkyně práv se zajímá o špatné zkušenosti s lékařskou péčí o lidi s postižením

Veřejná ochránkyně práv se zajímá o špatné zkušenosti s lékařskou péčí o lidi s postižením
20.12.2016 | Ochrana práv

Kancelář veřejné ochránkyně práv se zajímá o obdobné zkušenosti, jakou udělala maminka mladého muže s těžkým mentálním postižením. Synovi bylo zapotřebí vytrhnout zub. Protože se nechtěl nechat ošetřit svým zubařem, byl odeslán do nemocnice, aby mu tam zub vytrhli pod narkózou, případně při operaci opravili plomby na zubech dalších, bylo-li by to nutné. Při zákroku však nakonec pacientovi vytrhli celkem šest zubů, další dva zaplombovali, a to bez předchozího souhlasu matky.  Ta se navíc doslechla, že u „těchto“ dětí (se zdravotním postižením) se v dané nemocnici podobné zákroky provádějí preventivně.

Diskriminace při využití zdravotních služeb?

Takový postup by mohl být diskriminací z důvodu zdravotního postižení v oblasti poskytování zdravotní péče a přístupu k ní. Diskriminací se přitom podle antidiskriminačního zákona rozumí situace, kdy je s jednou osobou zacházeno méně příznivě, než s jinou osobou nacházející se ve srovnatelné situaci.

Co může ochránkyně udělat

Ochránkyně by pro další postup potřebovala zjistit, zda zmíněný případ představuje pouze ojedinělou zkušenost, nebo jestli se jedná o plošný problém. Pokud zjistí, že se ve shora zmíněném případě nejednalo o exces, ale že zřejmě obdobným způsobem postupují i další poskytovatelé zdravotních služeb, může ve věci zahájit šetření a oslovit jak poskytovatele, tak příslušné úřady (Ministerstvo zdravotnictví, krajské úřady atp.).

Co přesně by od vás ochránkyně potřebovala zjistit:

  1. Zda jste se setkali v posledních dvou letech s obdobným jednáním poskytovatele zdravotních služeb. Pokud ano, o jaké konkrétní situace se jednalo? Můžete své zkušenosti podepřít nějakými důkazy?
  2. Bránili jste se nějak proti postupům poskytovatele zdravotních služeb? Např. formou stížnosti poskytovateli, stížností krajskému úřadu, žalobou u soudu. Pokud ano, popište, prosím, situaci.
  3. Jakou máte zkušenost s tím, jak lékaři informují člověka s postižením nebo toho, kdo je oprávněn jej zastupovat o všech věcech, které se týkají zamýšleného léčení nebo zákroku. Zejm. o průběhu ošetření/zákroku, o možných léčebných postupech, jejich důsledcích? Postupují tedy jedině na základě vašeho informovaného souhlasu? Domníváte se, že poskytovatelé zdravotních služeb postupují v případě pacientů s mentálním postižením stejně, jako když jde o pacienty bez postižení?

Pokud máte jakékoliv další zkušenosti nebo informace, které se týkají informovaného souhlasu s poskytnutím zdravotní péče dospělé osobě nebo dítěti s mentálním postižením, ochránkyně velmi uvítá, pokud je blíže popíšete.

Vaše zkušenosti můžete zasílat pokud možno do 4. 1. 2017 na adresu právničky Quipu Dany Kořínkové: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz, případně přímo pověřené zaměstnankyni Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Janě Vomelové: vomelova@ochrance.cz.