Vycházka není právní úkon

Vycházka není právní úkon
11.4.2008 | Ochrana práv

V březnovém čísle 1/2008 Rezidenční péče byly v rubrice „Zeptali jsme se za vás“ v článku „Inspekce naostro“ publikovány názory JUDr. Eduarda Kaplana a JUDr. Petra Haluzy na otázky z oblasti způsobilosti k právním úkonům, vycházek, práce s rizikem atd. při poskytování pobytových služeb.

Názory uvedené v článku považujeme za značně zavádějící, neodpovídající platné právní úpravě dané zejm. zákonem o sociálních službách, občanským zákoníkem a Listinou základních práv a svobod. Proto uveřejňujeme odpověď Mgr. Petry Matyášové z Kanceláře veřejného ochránce práv na uvedený článek, kterou zaslala redakci Rezidenční péče a poskytla i nám k uveřejnění a se kterou se zcela ztotožňujeme.

Článek "Inspekce naostro" (JUDr.E.Kaplan a JUDr.P.Haluza)

Odpověď Mgr. Petry Matyášové

 

Autor: JUDr. Dana Kořínková, Quip - Společnost pro změnu