Zpráva ze semináře Právní způsobilost a podporované rozhodování

Zpráva ze semináře Právní způsobilost a podporované rozhodování
30.6.2010 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

Implementace čl. 12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením - právní úprava a praxe v Britské Kolumbii, Kanada

Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením, ratifikovaná ČR v loňském roce, dala novou naléhavost diskusi o právní úpravě a praxi právní způsobilosti lidí s postižením v duševní oblasti (např. mentální postiženi, duševní onemocnění, demence, poúrazové stavy, atd.) a o opatřeních, která jim mají zajistit potřebnou podporu při rozhodování.

Jedním ze základních požadavků Úmluvy je zachování plné právní způsobilosti pro každého a je jasné, že jeho naplnění  vyžaduje uzákonění odpovídajícího systému právních nástrojů a záruk. Zejména poskytování podpory při právních úkonech lidem s hlubokým postižením a/nebo komplexními potřebami bude výzvou pro tvůrce legislativy i ostatní odborníky.

Provincie Britská Kolumbie v Kanadě představuje ve světě ojedinělý příklad uzákoněného a již fungujícího systému podporovaného rozhodování („supported decision-making“) a je tudíž pro ostatní státy vzorem pro reformu právní úpravy i praxe. Vzhledem k této výjimečné roli Britské Kolumbie zorganizovalo Inclusion Europe, spolu s Canadian Association for Community Living (CACL), týdenní studijní pobyt ve Vancouveru pro několik účastníků z Evropy, mezi kterými byly i Camille Latimier a Dana Kořínková. Účastníci měli příležitost seznámit se s podporovaným rozhodováním v praxi, porozumět jeho právním základům a diskutovat se  zainteresovanými stranami o jeho možnostech a úskalích.

Na základě této studijní návštěvy proběhl 21. června 2010 seminář, zaměřený na předání získaných poznatků a zkušeností.

Účast na semináři přijal také klíčový odborník a jeden z autorů konceptu podporovaného rozhodování Michael Bach, Ph.D., výkonný vice president Kanadské Asociace pro život v komunitě (Canadian Association for Community Living), který působí také na Universitě v Manitobě.

Seminář byl konán pro 50 účastníků, mezi kterými byli  zástupci poskytovatelů služeb, samospráv a  ministerstev, právníci a další zainteresovaní odborníci. Měli příležitost k seznámení s tímto konceptem a k diskusi, která, jak věříme, bude dále pokračovat v daleko širším měřítku.

Prezentace ze semináře Právní způsobilost a podporované rozhodování:

CZ C. Latimier - Implementace článku 12 – evropská perspektiva

CZ M. Bach - Právní způsobilost - seminář Praha červen 2010

EN M. Bach - Legal Capacity - Prague Seminar - June 2010 

 

Odkazy na další zdroje informací o tomto konceptu, kanadské úpravě a klíčových organizacích jsou k dispozici v sekci Rozhodování s podporou.