Zvolena první komise expertů na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

Zvolena první komise expertů na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením
21.11.2008 | Ochrana práv

3. září byla na konferenci účastnických států Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením zvolena nová komise pro práva lidí s postižením, která bude monitorovat implementaci Úmluvy.

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením byla přijata 13.12.2006. Česká republika byla mezi prvními zeměmi, které úmluvu podepsaly, její ratifikace Parlamentem však zatím neproběhla. Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

Veškeré podrobnosti kolem Úmluvy a Opčního protokolu včetně přehledu přistoupivších států naleznete na stránkách OSN zde.

Neoficiální český překlad Úmluvy naleznete zde.