Plánování zaměřené na člověka

Ohlédnutí za setkáním přátel a příznivců PZČ v Olomouci

16.10.2014 | Plánování zaměřené na člověka

7. října proběhlo setkání lidí, kteří využívají plánování zaměřené na člověka ve svém životě či v sociální práci. Pokud Vás zajímá, jak Profil na jednu stránku pomáhá začlenit děti do běžné školy či jak tento nástroj pomáhá rodičům při pobytu jejích dětí v nemocnici, čtěte dál. Přinášíme odkaz na fotogalerii a někte… více >>

Setkání přátel a příznivců PZČ už za pár dnů v Olomouci

26.9.2014 | Plánování zaměřené na člověka

Dne 7. října proběhne v Olomouci česko - slovenské setkání, které má za cíl vzájemné obohacení na cestě při používání plánování zaměřeného na člověka (PZČ). Na setkání jsou zváni naši přátelé, kolegové, účastníci našich kurzů a zájemci o téma PZČ. více >>

Facilitace - nové téma v naší vzdělávací nabídce

8.9.2014 | Naše kurzy, Plánování zaměřené na člověka

Na základě poptávky ze strany účastníků našich seminářů jsme připravili nový kurz s názvem Základy facilitace aneb umíme se domlouvat. Kurz je určený zejména lidem, kteří jsou zapojeni do procesu individuálního plánování a mají na starosti jeho metodickou část, koordinaci plánovacího procesu, vedení plánovacích schůze… více >>

Naše zkušenosti z facilitace plánovacích setkání pro mladé lidi

28.5.2014 | Plánování zaměřené na člověka

V letošním roce jsme měli možnost facilitovat plánovací setkání pro dva mladé muže, kterým je mezi  15.-17. lety a v letošním či příštím roce ukončí povinnou školní docházku na základních školách přímo zaměřených na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. více >>

Jak plánování zaměřené na člověka změnilo Lucii život

15.5.2014 | Plánování zaměřené na člověka

Přinášíme Vám příběh mladé ženy Lucie, které se změnil směr života poté, co lidé okolo ní začali používat nástroje plánování zaměřené na člověka. V nejnovějším časopise Můžeš o tomto zásadním obratu vypráví Luciina máma Milena. více >>

Plánování zaměřené na člověka na univerzitách v Praze a v Brně

26.2.2014 | Plánování zaměřené na člověka, Co je u nás nového

Společně o organizací Rytmus jsme začali v minulém semestru učit přístupy zaměřené na člověka studenty na Karlově univerzitě v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. Přinášíme Vám o této výuce inspirativní článek, který napsala absolventka předmětu Tereza Hloušková. více >>

Nová publikace o vytváření kruhů přátel

7.6.2013 | Plánování zaměřené na člověka, Zaujalo nás

Občanské sdružení Rytmus vydalo v těchto dnech metodického průvodce Vytváření Kruhů přátel: o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi. Autory publikace jsou Colin Newton a Derek Colin, lektoři a odborníci na problematiku inkluzívního vzdělávání z britské organizace Inclusive Solutions. více >>

V Olomouci proběhl kurz zaměřený na rodiny

7.11.2012 | Plánování zaměřené na člověka, Naše kurzy

Kurz "Plánování zaměřené na člověka" byl určený lidem s potížemi v učení, jejich rodinným příslušníkům a pracovníkům, kteří těmto lidem poskytují podporu. Zaměření vzdělávání na takto různorodou skupinu se jeví jako velmi efektivní. Pracovníci, rodiče a lidé využívající služby tak mohou překonat nejednu bariéru, kter… více >>

Profil na jednu stránku ve škole

19.10.2012 | Ochrana práv, Zaujalo nás, Plánování zaměřené na člověka

Občanské sdružení Rytmus právě vydalo publikaci Profil na jednu stránku. Jedná se o metodický průvodce, který je určen pedagogickým pracovníkům běžných mateřských, základních a středních škol a dalším pracovníkům ve školství. více >>

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími lidmi

13.9.2012 | Nástroje komunikace, Plánování zaměřené na člověka

Časté otázky pracovníků poskytovatelů sociálních služeb směřují na to, jak individuálně plánovat s lidmi, kteří mají těžké potíže v komunikaci a kteří často dostávají nálepku "nekomunikující". Pro mnoho takových lidí je vhodná metoda Preterapie, kterou vyvinul americký psycholog Garry Prouty. více >>

1 2 3 4