Krátce, výstižně a pozitivně

Krátce, výstižně a pozitivně
30.3.2015 | Plánování zaměřené na člověka

Po dvou velkých plánovacích metodách MAPY a CESTA budeme v sérii článků o plánování zaměřeném na člověka pokračovat představením podstatně menší techniky nazvané profil na jednu stránku.

Profil na jednu stránku patří k oblíbeným nástrojům plánování zaměřeného na člověka. Síla tohoto nástroje spočívá v jeho jednoduchosti. Standardně obsahuje tři sady odrážek a jeden obrázek. To celé na jednu stranu formátu A4.

Využití profilu na jednu stránku

Využití tohoto nástroje je velmi široké. Uplatní se v různých typech organizací počínaje školstvím, přes sociální služby až k zaměstnanosti a pro různé účely, které spojuje nutnost stručně a výstižně shrnout klíčové informace týkající se člověka nebo dítěte potřebujícího pomoc.

Podle zamýšleného uplatnění se odvíjí konkrétní obsah každé ze standardních částí. Profil především shrnuje silné stránky člověka obsahující popis toho, čím je člověk, pro kterého se profil dělá, přínosný, co na něm mají lidé rádi a co na něm obdivují. To je velmi odlišný přístup od tradičních nástrojů, které staví především na deficitech a medicínských diagnózách. Diagnózy a deficity jsou v profilu nahrazeny podstatně důležitějšími informacemi – popisem toho, co člověk potřebuje k úspěšnému zvládnutí aktivit, ke kterým se profil váže. Problémy, se kterými se člověk potýká, tedy nejsou zakrývány, ale přerámovány do pozitivního formátu potřebné podpory. Třetí částí profilu je popis toho, co je pro člověka, jehož profil je připravován, důležité z jeho úhlu pohledu – na čem mu nejvíc záleží, co ho drží nad vodou, motivuje apod., ale také, čemu se chce vyhnout, co nechce zažívat. Obrázek, který doplňuje převážně textovou část profilu, by měl ilustrovat člověka. Hodí se např. pěkná fotografie nebo pro člověka charakteristický předmět.

Profil na jednu stránku

Profil na jednu stránku a jeho využití pro děti

Z tuzemské praxe je zatím významné použití profilu na jednu stránku ve školách a zájmových aktivitách dětí. Celou řadu příkladů takovéhoto využití popsaly např. maminky na loňském setkání příznivců plánování zaměřeného na člověka. Potřebovaly představit své dítě učitelům ve škole nebo v kroužcích. Místo odborných posudků použily právě profil na jednu stránku. Z pohledu školy či speciálně pedagogického centra se příprava profilu na jednu stránku může stát začátkem účinné spolupráce mezi profesionály a rodinou tím, jak dává dohromady lidi, kteří mají zájem dítěti pomoci a znají jej.

Využití v sociální práciProfil na jednu stránku pro účely hledání nové služby

V sociální práci může profil na jednu stránku dobře posloužit např. při hledání nové sociální služby, zájmového klubu nebo práce, seznamování nového asistenta s klíčovými informacemi o způsobu poskytování pomoci člověku, při hospitalizaci člověka, kdy je potřeba personál nemocnice seznámit s klíčovými informacemi o zajištění pomoci a podpory apod.

Profil na jednu stránku může být užitečný tam, kde chceme nebo potřebujeme rychle shrnout všechny klíčové poznatky o člověku.

Více informací o uplatnění a přípravě profilů na jednu stránku můžete získat na kurzu Profil na jednu stránku, který realizujeme pravidelně v Olomouci a v Praze. Objednat si jej můžete také na klíč

Podrobnosti o kurzu a přihlášku najdete zde.