Měření potřebné podpory

Měření potřebné podpory
15.9.2009 | Plánování zaměřené na člověka, Konference pro změnu

Quip Společnost pro změnu připravuje na 1. -2. října 2009 mezinárodní konferenci Pro změnu 2009. Hlavním tématem je kvalita života a výsledky podpory. V rámci programu bude mimo jiné přednesen příspěvek „Uplatňování paradigmatu podpory: hodnocení a využití údajů o tom, jakou podporu lidé potřebují“, který přednese Robert L. Schalock.

V České republice není téma podpory zcela nové a Quip již delší dobu nabízí poskytovatelům sociálních služeb jeden z nástrojů měření potřebné podpory zvaný zkráceně SIS. Máme nyní výjimečnou příležitost seznámit se s nejnovějšími zahraničními zkušenostmi.

Spolu s pokračujícím úsilím o individualizaci sociálních služeb se v České republice začíná používat nový nástroj individuálního plánování určený pro práci s lidmi s potížemi v učení a s kombinovaným postižením. Nástroj se jmenuje Škála potřebné podpory, ale známe jej spíš pod zkratkou původního anglického názvu SIS (Supports Intensity Scale[1]).

SIS byl vytvořen týmem asi 50 odborníků pro americkou organizaci American Association on Intelectual and Developmental Disabilities. Pro jeho tvorbu byly použity výsledky hodnocení asi 1.700 lidí s postižením.

Prostřednictvím SIS se zjišťuje míra praktické podpory, kterou člověk potřebuje k tomu, „aby mohl žít běžný, nezávislý a kvalitní život ve společnosti“, což je shodou okolností J velmi podobná formulace jako v § 3, odst. a), e) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. SIS byl vytvořen za účelem zpracovávání individuálních plánů vycházejících z potřeb a cílů lidí s potížemi v učení – opět jakoby citace ze zákona o sociálních službách (§ 88) a prováděcí vyhlášky (standard č. 5).

Vzhledem k tomu, že východiska nástroje jsou totožné s některými klíčovými požadavky naší právní úpravy pro poskytování sociálních služeb, je SIS nástrojem potenciálně velmi dobře využitelným v ČR.

Právo na překlad a používání SIS získala v České republice organizace Quip – Společnost pro změnu. Quip ve spolupráci s firmou Software Production upravil SIS pro používání poskytovateli sociálních služeb v ČR. SIS je dostupný on-line jako tzv. eQuip mini. Krátkou videoukázku používání SIS můžete shlédnout zde: http://www.e-quip.cz/equip_show/mini.php

Bude rozhodně zajímavé vyslechnout přednášku na téma paradigma podpory a SIS od jednoho z klíčových tvůrců tohoto nástroje Roberta L. Schalocka. Ten přijede jako jeden z hlavních řečníků na konferenci Pro změnu 2009, kde promluví také na téma koncept Kvalita života.[1] Thompson, J. R.; Bryant, B.R.; Campbell, E.M.; Craing, E. M.; Hughes, C. M.; Rotholz, D. A.; Schalock, R. L.; Silverman, W. P.; Taseé, M. J. a Wehmeyer, M. L. Suports Intensity Scales, Users Manual. American Association on Mental Retardation, Washington DC. 2002