Ohlédnutí za setkáním přátel a příznivců PZČ v Olomouci

Ohlédnutí za setkáním přátel a příznivců PZČ v Olomouci
16.10.2014 | Plánování zaměřené na člověka

7. října proběhlo setkání lidí, kteří využívají plánování zaměřené na člověka ve svém životě či v sociální práci. Pokud Vás zajímá, jak Profil na jednu stránku pomáhá začlenit děti do běžné školy či jak tento nástroj pomáhá rodičům při pobytu jejích dětí v nemocnici, čtěte dál. Přinášíme odkaz na fotogalerii a některé z příběhů, které na setkání zazněly.

V prvním bloku, který byl věnován tématu Profil na jednu stránku, vyprávěla maminka Lenka příběh svého syna. Toník je velmi akční kluk, což jsme měli možnost na setkání vidět. V letošním roce přestoupil ze speciální do běžné základní školy a má také nové kamarády v turistickém kroužku. Když Lenka hledala pro syna kroužek a prvotní informací pro pracovníky DDM bylo, že syn má autismus, roztočila se spirála nemožností, neboť takové dítě v DDM žádné nemají. Lenka to zkusila jinak a přinesla řediteli DDM profil, v němž byly důležité informace o Toníkovi. Například to, že má moc rád přírodu, děti kolem sebe a je velký dobrodruh. Na základě toho padla jasná volba na turistický kroužek a až poté se řešilo, jak to udělat vzhledem ke stávajícím bariérám daným autismem. Toník má za sebou již několik výprav s dětmi do přírody, z toho i jednu víkendovou. Lenka byla na prvních výpravách s Toníkem a měla možnost sledovat, jak si děti navzájem pomáhají a není třeba přítomnost její ani přítomnost asistenta. Na další výpravy už se chystá Toník bez mámy jen s novými kamarády svého věku. Máma má také radost z toho, kolik písmen se Toník naučil po pár týdnech v běžné škole a jaké další pokroky spolu se svými vrstevníky dělá. Lenka začala učit ostatní maminky tvořit profily na jednu stránku pro jejich děti, a to pro všechny děti, nejen děti s nějakým znevýhodněním. Tyto profily pomáhají nejen při začlenění do školky, školy, ale také při pobytu dětí v nemocnici. Už mnohokrát jsme slyšeli, že v nemocnici nejsou na takové „novoty“ zvědaví a nemají na to ani čas. Ale ukazuje se, že cesty existují, když je vůle na více stranách. Profily podle rodičů pomáhají dětem zvládnout v nemocnici těžké období bez rodičů. Obsahují totiž důležité informace, které by se jinak ošetřující personál nedozvěděl.

Jak sama Lenka říká, také byla zpočátku oním nevěřícím Tomášem, a říkala si, k čemu tyto metody mohou pomoci, už jsme přece všechno zkusili. Dnes po zkušenostech s plánováním zaměřeným na člověka Lenka říká, že tento způsob je něco normálního a úplně přirozeného, jen je to pojmenované a má to hmatatelné výstupy, které lidem pomáhají posunout se dál směrem, kterým chtějí.

Také druhá máma Veronika popisovala, jak Profil na jednu stránku usnadnil nástup syna Jeníka do běžné základní školy v místní obci. Vytvořili společně profil jednak pro asistenta pedagoga, ale také profil pro děti ve třídě. Ten byl více obrázkový, aby děti lépe poznaly, co má Jeník rád, neboť sám jim to neřekne.

Obě mámy se shodly na tom, že nejvíce nápomocni v procesu začleňováni jsou lidé, kteří mají opravdový zájem o jejich děti. Jsou to kamarádi, dobří učitelé a blízcí lidé. Naopak ze strany odborníků se mnohokrát setkaly s návrhy postupů, které jejich děti naopak vyčleňovaly.

Lenka i Veronika se naučily používat plánování zaměřené na člověka v našich kurzech či v kurzech organizace Rytmus. Tyto informace a zkušenosti předávají dál, ať už v kruhu svých přátel a známých či ve své práci. Prošlapávají tak cestu dalším rodičům a jejich dětem a jsme přesvědčeni, že tím dělají naši společnost lepší. Za to jim patří náš veliký dík a obdiv.

Zde naleznete odkaz na fotogalerii ze setkání PCP.

Za podporu při organizování a fotografování během akce děkujeme Toníkovi, Stáně a Anně.