Tvůrce konceptu Plánování zaměřené na člověka v Praze

Tvůrce konceptu Plánování zaměřené na člověka v Praze
1.2.2008 | Plánování zaměřené na člověka, Stáhněte si nový dokument

Ve dnech 16.-18. ledna se v Praze uskutečnily dva workshopy na téma Plánování zaměřené na člověka, které vedl John O' Brien, tvůrce tohoto světově známého konceptu.

Koncept vznikl na základě řady metod individuálního plánování pro lidi s mentálním postižením, které spojovalo několik zásadních principů: ústřední postavou plánování je člověk s postižením zatímco jeho diagnóza je až na druhém místě, používá se přirozený jazyk spíš než odborná terminologie, jsou zjišťovány předpoklady a nadání člověka a nich se buduje představa jeho dalšího života (nikoli na nedostatcích), posiluje se aktivní účast člověka a jeho blízkých, důležitým východiskem plánování je definování žádoucích změn v životě člověka.

V Johnově prezentaci lze najít řadu odkazů na zajímavá místa na internetu, kde jsou informace a literatura k tomuto tématu.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Pro změnu, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Zdroj: Milena Johnová, Quip - Společnost prio změnu