V Olomouci proběhl kurz zaměřený na rodiny

V Olomouci proběhl kurz zaměřený na rodiny
7.11.2012 | Plánování zaměřené na člověka, Naše kurzy

Kurz "Plánování zaměřené na člověka" byl určený lidem s potížemi v učení, jejich rodinným příslušníkům a pracovníkům, kteří těmto lidem poskytují podporu. Zaměření vzdělávání na  takto různorodou skupinu se jeví jako velmi efektivní. Pracovníci, rodiče a lidé využívající služby tak mohou překonat nejednu bariéru, která je od sebe dělí a napomáhá to dobré spolupráci.

Pracovníci hodnotili kurz přínosný zejména v tom, že se naučili prakticky používat mnoho nových nástrojů, které mohou použít při práci s lidmi, naučili se jinak zamýšlet nad lidmi ve svých službách a slyšeli mnoho cenných postřehů ze života rodin.

Lidé s potížemi v učení a jejich rodinní příslušníci jako dobré hodnotili zejména to, že se sešla skvělá skupina lidí, ve které mohli diskutovat o důležitých věcech, poznali nové lidi, seznámili se s konceptem, který jim může pomoci řešit situace zprvu neřešitelné a také lépe poznali sami sebe.

Krátkou fotoprezentci z kurzu můžete zhlédnout zde: Kurz pro rodiny.

Čtyřdenní kurz "Plánování zaměřené na člověka" pro takto různorodé skupiny účastníků realizujeme už poněkolikáté buď v rámci některého z našich projektů či ve spolupráci s konkrétní organizací, která tento kurz pro účastníky organizačně zajistí. Tento kurz proběhl v rámci projektu o.s. Balanc .

V případě zájmu o kurz pro rodiče a lidi s potížemi v učení můžete kontaktovat koordinátora vzdělávání zde .