Americký workshop se vydařil

Americký workshop se vydařil
26.9.2017 | Právo na život v komunitě, Plánování zaměřené na člověka

Minulý týden ve čtvrtek proběhl v Praze dlouho očekávaný workshop Propojování lidí a komunit. Zkušená americká lektorka Angela Amado, ředitelka Institutu pro komunitní začleňování v Minneapolisu započala v Praze svou „evropskou tour,“ která pokračuje ve Stuttgartu, Bratislavě, Vídni a Budapešti.

„Jsem překvapená, jak dobře jsou Češi v dané problematice informovaní a na jaké úrovni je zajištění workshopu,“ řekla ve svém úvodu. Téma setkání bylo zarámováno Aristotelovým mottem, že kořením každého života je přátelství a vytváření vazeb mezi lidmi. Nezáleží na míře postižení ani společenském postavení, vytvářet nosné vztahy je potřebou nás všech. Ve své prezentaci Angela Amado popsala v pestrých barvách, jak se podařilo navázat a utvářet fungující vztahy mezi člověkem s postižením a lidmi z místní komunity. Důležitým tématem workshopu bylo zapojení a motivace všech zúčastněných stran. Lidé, kteří doprovázejí lidi s postižením při kontaktu s místní komunitou, musí věřit, že propojení je možné. Měli by důvěřovat, že obě strany mohou nalézt hodnotu vzájemného obohacení. Pro lepší ilustraci situací při propojování byli někteří účastníci workshopu vyzváni, aby se vžili do různých rolí a představili si možná úskalí a výzvy tohoto procesu. Důležité je zjistit a zmapovat, co je pro daného člověka důležité, co ho baví a podle toho volit z možností, kde se může zapojit a být pro společnost přínosem. Zapojit kreativitu při vytváření možností propojení, zaměřit se na lidi v komunitě (spíše než na aktivity), hledat zdroje, podpořit reciprocitu a věnovat prohlubování vztahu dostatek energie a nadšení. V dopolední části workshopu proběhla spíše teoretická část postavená na mnoha příbězích o úspěšném propojení lidí s těžkým postižením s lidmi z komunity. Odpoledne se pracovalo ve skupinkách, kde si lidé mohli vyzkoušet využití různých nástrojů.

Akce se zúčastnilo víc než 70 lidí, kteří odcházeli spokojeni a inspirováni. Jeden z účastníků, ředitel brněnského domova pro osoby se zdravotním postižením Kociánka Tomáš Komárek, zhodnotil akci slovy: „Jsem rád, že jsem dorazil. Byly to silné a inspirativní příběhy. Snad budu mít časem v týmu i takové sociální pracovníky, kteří budou hledat cesty do komunity.“

„Je skvělé, jak se účastníci workshopu zapojovali a s jakou energií přistupovali k otázkám a úkolům. Těším se, až budu moci se svými kolegy doma sdílet zkušenost z mých evropských workshopů, jak lidé pracují s ideou přístupu zaměřeného na člověka. Už teď ale vím, že mnoho potíží, se kterými se potýkáte, je velmi podobných. Děkuji za vřelé přijetí a možnost setkání. Doufám, že budeme pokračovat ve spolupráci,“ řekla Angela závěrem.

Pro ty, kteří se workshopu z různých důvodů nemohli zúčastnit, jsou zde záznamy z workshopu:

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 1. část

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 2. část

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 3. část

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 4. část

Odkaz na související literaturu najdete na www.rtc.jsou ke .edu/friends

Přeložená prezentace pro účastníky jsou ke stažení zde

Pracovní listy jsou ke stažení zde

workshop AA