Cesta z ústavu na svobodu může trvat 3 roky

Cesta z ústavu na svobodu může trvat 3 roky
5.3.2018 | Právo na život v komunitě, Co je u nás nového

Praha, 5. března 2018 – Ve společnosti stále přetrvává představa, že ústavní péče je jedinou cestou, jak lidem s postižením zajistit pomoc a podporu v každodenním životě. V důsledku toho se touha po vlastním životě může proměnit v mnohaletý souboj s institucemi, jak to zažila např. paní Barbora Mikulová.

Představa, že pro lidi s postižením je nejlepším řešením ústavní péče nebo jiná pobytová sociální služba je hluboce vrytá do myšlení profesionálů. A to i přesto, že jde o služby, jejichž vedlejším efektem je izolace lidí s postižením od zbytku společnosti a omezování základních lidských práv. Sociální pracovníci ústavů i sociálních odborů obecních úřadů pak v dobré víře brání lidem odejít do vlastního bydlení.

Paní Barbora Mikulová prožila téměř celý život v ústavech. Před pár lety se seznámila s lidmi, kteří se stali jejími přáteli a obránci. Pomohli jí např. sehnat práci v místní prádelně, zařídit si brýle, které neměla navzdory předepsaným 7 dioptriím, tlačit na opatrovníka, aby udělal pořádek v jejích financích. Paní Barbora postupně dospěla k rozhodnutí opustit ústav, který jí nijak nepomáhal. S pomocí přátel, kteří pro ni v té době zajišťovali veškerou potřebnou pomoc, podala žádost o městský byt a požádala opatrovnici o ukončení smlouvy s ústavem. Sama jednat nemohla kvůli omezené svéprávnosti. Ústav ani opatrovník s odchodem z ústavu nesouhlasili. Paní Barboře, jejím přátelům, právníkům a dalším odborníkům tím začal tříletý zápas za Barbořinu svobodu. Situaci vyřešil až soud, který paní Barboře vrátil svéprávnost, což jí umožnilo učinit potřebné právní kroky.

Jsem teď spokojená. Mám vlastní byt, pracuji s dětmi ve školce. A mám přátele, kteří mi pomáhají. Neměnila bych.“ komentuje svou situaci Barbora. „Barbora už víc jak dva roky popírá tvrzení odborníků o tom, že nikdy nemůže žít bez trvalého dozoru pobytové sociální služby.“ doplňuje Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

 

Barbora Mikulová

Tel: 607829685

 

Jan Paleček, jeden z podpůrců paní Barbory

palecek.jan52@gmail.com, tel.: 602721675

Informace pro editory

Video dokumentující úsilí paní Barbory a jejích přátel lze shlédnout zde.

Podrobnější popis příběhu je zveřejněn zde.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz