Film Cesta za světlem

Film Cesta za světlem
14.6.2013 | Právo na život v komunitě

Občanské sdružení INSTAND natočilo dokumentární film Cesta za světlem, který popisuje cestu lidí za svým snem o vlastním bydlení. Jedná se o zajímavé nahlédnutí do procesu transformace pobytových služeb jednak z pohledu lidí, kteří dlouhodobě využívali pobytové ústavní služby, ale také z pohledu pracovníků, kteří těmto lidem poskytují podporu v novém bydlení.

Film seznamuje diváky s příběhy žen, které dlouhá léta žily v pobytové sociální službě Zámek Nová Horka a které jako první dostaly šanci přejít do služby chráněné bydlení v Novém Jičíně. Ve filmu je vidět, jaké obavy a očekávání provázelo tuto změnu, jak se žije ženám v novém bydlení a co jim tato změna přinesla.

Film můžete shlédnout na stránkách občanského sdružení INSTAND zde.