Individuální rozpočty jako forma financování

Individuální rozpočty jako forma financování
12.12.2008 | Právo na život v komunitě

Britské ministerstvo zdravotnictví v říjnu 2008 zveřejnilo detailní studii hodnotící první rozsáhlejší zkušenosti s tzv. individuálními rozpočty (individual budgets), které jsou jednou z forem financování sociálních služeb ve Velké Británii.

Jedná se o formu financování, která poskytuje uživatelům sociálních služeb nové možnosti v oblasti hodnocení jejich vlastních potřeb, lepšího pochopení, jak můžou být prostředky, které jsou vynakládány na sociální službu efektivně a flexibilně vynaloženy na jejich individuální potřeby a podle jejich vlastních priorit. Studie ukázala, že individuální rozpočty jsou všeobecně vítány uživateli služeb, protože jim poskytují větší prostor pro vlastní rozhodování. Z poznatků, které naši pracovníci získali v rámci studijní cesty do Velké Británie (Anglie, Dorset), zejména mezi lidmi s potížemi v učení se tato forma financování služby stává stále více populární.   

O principech a struktuře individuálních rozpočtů se můžete více dozvědět v rámci kurzu Deinstitucionalizace. Kurz učíme na klíč, v případě zájmu nás kontaktujte.

Studii a její shrnutí naleznete na stránkách britského ministerstva zdravotnictví zde.

Alfred Richter