Nová publikace s příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci

Nová publikace s příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci
26.2.2013 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb právě vydalo publikaci s názvem "Jak na to - dobré příklady v deinstitucionalizaci". Publikace vznikla v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb a vychází z aktuální praxe deinstitucionalizace v České republice. Je bohatá příběhy lidí, kteří dlouhodobě žili v ústavních zařízeních a prošli či procházejí náročným obdobím plným změn ve svém životě.

Odborná i široká veřejnost může v publikaci načerpat cenné informace z jednotlivých oblastí transformace. Jsou zde dobré příklady z oblasti spolupráce s rodinou a podpory partnerského života, ze spolupráce s veřejností či s navazováním vztahů v místních komunitách.

Pracovníci jednotlivých transformujících se zařízení zde popisují, jak probíhaly změny v jejich organizacích, s jakými překážkami a úspěchy se setkávali.

Quip spolupracoval na publikaci v otázkách navracení způsobilosti k právním úkonům, popisujeme zde současnou soudní praxi v této oblasti.

Publikace se také dotýká oblasti řízení změn v organizaci, práce s veřejností, spoluprací se zřizovatelem sociální služby atd.

Publikaci "Jak na to - příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci" můžete stáhnout zde.