Počet lidí s postižením v ústavní péči stále roste

Počet lidí s postižením v ústavní péči stále roste
6.11.2013 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tento týden vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2012. Nová čísla ukazují, že stále nenastal bod zvratu: počet lidí s postižením, kteří žijí v některém typu ústavního zařízení, stále narůstá. Navzdory transformačním projektům, které jsou realizovány na národní úrovni i v některých krajích.

Je nezbytné položit si otázku: Proč, jak je to možné? A následně upravit koncepci transformačních projektů. Podstatou transformačních projektů je potřeba se zabývat i proto, že řada z nich nejspíš nevede k implementaci článku 19 Úmluvy o právech osob s postižením. Jak transformovat ústav bez ohledu na naplnění práva na život v komunitě ukázala analýza Právo na život v komunitě a projekty transformace ústavní péče v ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf znázorňuje vývoj počtu uživatelů následujících pobytových sociálních služeb: chráněné bydlení (CHB), domov se zvláštním režimem (DZR), domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP ) a týdenní stacionář (TS).