Překážky transformace ústavní péče

Překážky transformace ústavní péče
18.4.2008 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

V sekci Deinstitucionalizace uveřejňujeme text JUDr. Dany Kořínkové Překážky transformace ústavní péče.

Materiál vznikl na základě námětů získaných od řady poskytovatelů sociálních služeb ústavního i neústavního typu. Uvedené překážky patří k těm, s nimiž se poskytovatelé reálně setkali, nebo je očekávají při realizaci kroků vedoucích k transformaci ústavní péče. Původním záměrem bylo zmapovat právní překážky transformace ústavní péče. Praxe však ukazuje, že ryze právní překážky není to, co stojí v cestě zásadních změn v ústavní péči.

Práce na této analýze je součástí realizace projektu Pro změnu, jehož smyslem je prostřednictvím profesního rozvoje pracovníků rozšířit možnosti sociálního začlenění obyvatel ústavů sociální péče a dalších pobytových sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením.

Celý text si můžete otevřít zde.