Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením

Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením
31.3.2016 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument, Dění v našich projektech

Jednou z klíčových aktivit našeho projektu Černá a bílá bylo zpracování výzkumných zpráv ohledně přirozené podpory pro lidi s postižením. První výzkumná zpráva právě spatřila světlo světa a jmenuje se Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením. Jedná se o rešerši literatury, která se zabývá rolí přirozené podpory při dosahování nezávislého života lidí s potížemi v učení. Dnešní článek přináší hlavní výstupy této výzkumné zprávy a také odkaz na celý dokument (v českém jazyce).

Výzkumná studie ohledně přirozené podpory

V rámci projektu Černá a bílá jsme se rozhodli provést rozsáhlou výzkumnou studii k problematice přirozené podpory. Cílem bylo zvýšit povědomí o tom, co je přirozená podpora a přispět tak k většímu využívání přirozené podpory pro lidi s postižením ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Autorem výzkumného studie je náš dlouholetý spolupracovník, sociolog  a výzkumník David Kocman.  

První částí výzkumné studie je rešerše literatury na téma přirozená podpora, včetně stručného přehledu důkazů o jejím využívání pro lidi s postižením, a to v mezinárodním kontextu. Na tuto výzkumnou studii pak navazuje druhá část - kvalitativní výzkumná studie, která se zabývá rolí přirozené podpory v komunitních službách v ČR. Tato studie podrobně rozkrývá danou problematiku na případech 12 lidí, kteří využívají komunitní sociální služby.

Výstupy z první části výzkumné studie

Výzkumná studie ukázala, že přirozená podpora - tj. podpora ze strany lidí, kteří nejsou profesionálové v sociálních službách – se stala součástí konceptu personalizace sociálních služeb. Samotné přestěhování lidí s potížemi v učení mimo rezidenční služby („do běžné komunity“) jim nemusí zajistit zapojení do společnosti. Neboť fungující zapojení se vyznačuje dynamickou sítí sociálních vztahů.

Důležitým zjištěním bylo, že sociální sítě jsou známkou sociálního začlenění i zdrojem každodenní podpory. Ukazuje se, že lidé s potížemi v učení mají (stále ještě) zpravidla omezené sociální sítě mimo rodiny, ostatních uživatelů služeb, a pracovníků sociálních služeb. Rodiny a pracovníci služeb podceňují roli přátelství v životech lidí s potížemi v učení a poskytují nedostatečnou podporu při jejich navazování a udržování. Přesto je podpora sociálními sítěmi považována za důležitou. Vytváření sociálních sítí často neprobíhá spontánně a je k němu zapotřebí aktivního zapojení a řízení.

V budoucnu by služby sociální péče mohly poskytovat méně přímé podpory při každodenních činnostech a přijmout aktivnější roli při podpoře lidí s potížemi v učení v budování sociálních sítí, které by se následně mohly stát zdrojem přímé podpory. Služby sociální péče i přirozená podpora by měly usilovat o synergii podpory, spíše než o nahrazování jedné druhou.

Odkaz na první část výzkumné studie: 

Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením

Druhou část – kvalitativní výzkumnou studii – přineseme v dalším článku a doporučujeme si na ni vyhradit více času. Kromě důležitých výstupů je nabitá mnoha autentickými výpověďmi a příklady lidí, kteří využívají podporu, ať už formalizovanou, neformální či různé až převapivé kombinace podpor.

Na vaše reakce se těšíme na adrese redakce(zavináč)kvalitavpraxi.cz nebo na našem Facebooku.

Autoři článku: Veronika Škopová a Jan Strnad